Number of articles: 33

“Hvala!” UNIV se pokloni papežu

“Hvala!” To je beseda, ki bi jo vsak študent, ki se je udeležil UNIV-a, povedal Janezu Pavlu II. Zato so pripravili ta posnetek, na katerem fantje in dekleta različnih narodnosti izražajo svojo hvaležnost (02'04'').

Papež

Mladi kristjani v Libanonu

Rita Youssif pripada maronitskemu obredu. Kot mlado dekle v Libanonu je morala zbežati iz svoje vasi zaradi napadov. Kljub vsem prevratom je prišla do spoznanja, da ima Bog pripravljen načrt za njeno življenje. (angleški podnapisi)

Osebna pričevanja

Ali Opus Dei organizira aktivnosti za mlade?

Centri Opus Dei organizirajo izobraževalne dejavnosti za učence, dijake, študente in mlade zaposlene, kot naprimer predavanja o nauku Cerkve, duhovno vodstvo, kulturna srečanja in socialne projekte. Pri izobraževalnih dejavnostih se med drugim posveča pozornost študiju in delu, kot nepogrešljivemu sredstvu za služenje družbi in Cerkvi, ter temu, da je pomebno biti sejalec miru in veselja ter graditi svet, ki bo bolj človeški, bolj pravičen in bolj krščanski.

Opus Dei