Ali Opus Dei organizira aktivnosti za mlade?

Centri Opus Dei organizirajo izobraževalne dejavnosti za učence, dijake, študente in mlade zaposlene, kot naprimer predavanja o nauku Cerkve, duhovno vodstvo, kulturna srečanja in socialne projekte. Pri izobraževalnih dejavnostih se med drugim posveča pozornost študiju in delu, kot nepogrešljivemu sredstvu za služenje družbi in Cerkvi, ter temu, da je pomebno biti sejalec miru in veselja ter graditi svet, ki bo bolj človeški, bolj pravičen in bolj krščanski.

Opus Dei - Ali Opus Dei organizira aktivnosti za mlade?