Verniki Opus Dei

Od več kot 90.000 članov je 98% laikov, moških in žensk, večinoma poročenih. Duhovnikov je okrog 2.000.

Večina vernikov Opus Dei išče Boga tudi v zakonu.

LAIKI IN DUHOVNIKI

Opus Dei sestavljajo prelat, lastni duhovniški zbor in laiki, tako moški kot ženske. V Opus Dei ne obstajajo različne kategorije članov. Obstajajo preprosto različni načini za življenje iste krščanske poklicanosti skladno z osebnimi okoliščinami vsakega posameznika: samski ali poročeni, zdravi ali bolni itd.

Duh Opus Dei vsakogar vodi, da izpolnjuje naloge in dolžnosti svojega stanu, svojega poslanstva v Cerkvi in v civilni družbi, z največjo možno dovršenostjo, pri čemer išče poistovetenje z Jezusom Kristusom sredi sveta, v svojih okoliščinah in v svojem poklicu.

Božja poklicanost v Opus Dei je ista za vse njegove člane. Prav tako so za moške in ženske isti trije splošni načini, v katerih je poklic izražen glede na osebno razpoložljivost (numerariji, pridruženi, supernumerariji).

Poleg duhovnikov živijo nekateri laiki — moški in ženske — celibat kot božji dar in zaradi apostolskih razlogov: to so numerariji in pridruženi. To jim omogoča, da se bolj posvetijo izobraževalnim nalogam, brez da bi kakor koli spreminjali svoj laiški položaj, svojo poklicno situacijo, svoje mesto v Cerkvi in v družbi.

Med člani Opus Dei so v večini (trenutno okrog 70%) supernumerariji: v splošnem gre za poročene moške in ženske, za katere posvečevanje njihovih družinskih dolžnosti predstavlja poglavitni del njihovega krščanskega življenja.

Numerariji običajno živijo v centrih Opus Dei, saj jim okoliščine dopuščajo, da so popolnoma na razpolago za apostolske dejavnosti in za izobraževanje drugih vernikov Prelature.

Nekatere numerarije, imenovane numerarije pomočnice, se s svojim strokovnim delom v glavnem (vendar ne izključno in vedno) posvečajo gospodinjski oskrbi centrov Opus Dei z namenom, da bi se evangelizacijske dejavnosti Prelature odvijale v okolju, ki je značilno za krščansko družino. Sprejemajo enako zavezanost krščanskega življenja kot ostali verniki Prelature.

Odločitev za prošnjo za sprejem v Opus Dei kot numerarija pomočnica predpostavlja nagnjenost ali poklicni interes za gospodinjska opravila in željo po pridobivanju primerne usposobljenosti, če nekdo prihaja iz drugačnega delovnega okolja. Ravno tako kot numerarije, ki lahko ta ista dela opravljajo v centrih Opus Dei, tega ne vršijo kot uslužbenke v hiši nekoga drugega, temveč kot matere ali sestre v družini, v lastnem domu.

Pridruženi živijo s svojimi družinami, oziroma, kjer je najbolj primerno zaradi osebnih in poklicnih razlogov.

Duhovniki Prelature prihajajo izmed laiških vernikov Opus Dei, numerarijev in pridruženih, ki so svobodno pripravljeni postati duhovniki in jih po večletnem članstvu v Prelaturi in po opravljenem študiju, ki je potreben za duhovništvo, prelat povabi k prejemu zakramenta svetega reda. Njihovo duhovniško delo se odvija predvsem v služenju vernikom Prelature in apostolskim dejavnostim, ki jih ti spodbujajo.

DRUŽINSKO VZDUŠJE

Ena od značilnih potez Opus Dei je vzdušje krščanske družine. Ta družinski ton je prisoten v vseh dejavnostih, ki jih organizira Prelatura. Kaže se tudi v domači toplini njenih centrov, v preprostosti in zaupnosti medsebojnih odnosov ter v drži služenja, razumevanja in rahločutnosti v vsakdanjem življenju, za kar si vsi vedno prizadevajo. Vsakdo na nek način sodeluje pri materialni skrbi za centre, posebno pa k temu prispeva delo tistih, ki skrbijo za upravljanje gospodinjstva.

ŠTEVILO ČLANOV OPUS DEI IN NEKAJ PODATKOV

Trenutno je v Prelaturo vključenih okrog 90.000 ljudi, od katerih je 2.015 duhovnikov. Od skupnega števila vernikov je približno polovica žensk in polovica moških.