Treba je le začeti (7): Biti blizu trpečim

S posvečanjem časa in ljubezni bolnim in ostarelim jim lahko zelo pomagamo. Takšno izkušnjo imata Hijung, ki uči računalništvo starejše osebe v ZDA, in Willi, ki igra kitaro in poje v domu za ostarele v Nemčiji. V tem posnetku iz serije “Treba je le začeti. Kako pomagati drugim” nastopajo tudi Valdir, družinski svetovalec iz Braziliji, ter dve medicinski sestri iz Čila, Antonia in Fernanda, ki prav tako spregovorita o svoji izkušnji.