Katera so dela usmiljenja?

8. decembra 2015 se je začelo jubilejno leto usmiljenja, ki ga je sklical papež Frančišek in nam predlagal, naj v tem času opravljamo dela usmiljenja. Ampak kaj so ta dela?

Dela usmiljenja so iz ljubezni storjena dejanja, s katerimi svojemu bližnjemu pridemo na pomoč v njegovih telesnih in duhovnih potrebah. Poučevati, svetovati, tolažiti, opogumljati so dela duhovnega usmiljenja, kakor so takšna dela odpuščati in potrpežljivo prenašati. Dela telesnega usmiljenja so posebno naslednja: nasičevati lačne, poskrbeti za streho tistim, ki so brez stanovanja, oblačiti razcapane, obiskovati bolnike in jetnike, pokopavati mrtve. Med temi dejanji je miloščina, podeljena ubožcem, eno izmed glavnih pričevanj za bratsko ljubezen: je tudi izvrševanje pravičnosti, ki ugaja Bogu (Katekizem katoliške Cerkve, 2447).

“Moja velika želja je, da krščansko ljudstvo v času tega jubileja premišljuje o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. To je način, da bi prebudili našo vest, ki je pogosto otopela spričo drame uboštva in da bi še globlje vstopili v srce evangelija, kjer daje božje usmiljenje posebno mesto ubogim.” (Frančišek, bula Misericordiae vultus).

Katera so dela usmiljenja?

Del usmiljenja je štirinajst: sedem telesnih in sedem duhovnih.

Telesna dela usmiljenja:

 1. lačne nasičevati
 2. žejne napajati
 3. popotnike sprejemati
 4. nage oblačiti
 5. bolnike obiskovati
 6. jetnike reševati
 7. mrliče pokopavati

Duhovna dela usmiljenja:

 1. grešnike svariti
 2. nevedne učiti
 3. dvomljivcem prav svetovati
 4. žalostne tolažiti
 5. krivico voljno trpeti
 6. žaljivcem iz srca odpustiti
 7. za žive in mrtve Boga prositi

Telesna dela usmiljenja povečini izhajajo iz seznama, ki ga omenja Jezus Kristus v svojem opisu poslednje sodbe.

Seznam duhovnih del usmiljenja je Cerkev povzela iz besedil Svetega pisma ter iz drže in nauka samega Jezusa Kristusa: odpuščanje, bratski opomin, tolažba, prenašanje trpljenja itd.

Prenesi poster v PDF formatu.