Pridi, Sveti Duh (pesem slednica)

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem, ki deliš darove vsem, pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost, ti si dušam sladki gost, ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir, v vročem dnevu hladen vir in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena, daj, razsvêtli srca vsa zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti človek poln je bednosti, krivdi ne izógne se.

Duši madeže izmij, kar je súho, spet zalij in ozdrávi rane vse!

Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vôdi vse, ki so zašli.

In sedméro vlij darov v duše svojih vernikov, saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj, srečno smrt in sveti raj, v njem veselje vekomaj.

Latinsko:

Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium.

Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ, dulce refrigérium.

In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium.

O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium.

Sine tuo númine, nihil est in hómine, nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium.

Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium.

↗ Nazaj na kazalo