Prelatovo sporočilo (10. junij 2021)

Prelat Opus Dei nas vabi k sodelovanju pri pripravah na stoletnico Dela, ki bo potekala od 2. oktobra 2028 do 14. februarja 2030.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Lani sem vas v pismu 28. oktobra spomnil, da se približuje stoletnica Dela: posebna priložnost za obnovitev naše želje po služenju Bogu, Cerkvi in celotni družbi.

Zdravstvena kriza, ki jo preživljamo po vsem svetu, je v nas potrdila potrebo po tem, da širokosrčno skrbimo drug za drugega in se trudimo za blagor vseh ljudi. To skrb lahko drugim izkažemo z molitvijo, z običajnim delom – kadar je potrebno in mogoče, tudi z izrednim delom – sredi najrazličnejših okoliščin vsakega dne. V ta namen si prizadevajmo živeti bolj združeni z Gospodom, usmerjeni v služenje vsem ljudem. Kako lépo obzorje se nenehno odpira pred nami!

Obhajanje stoletnice bo potekalo od 2. oktobra 2028 do 14. februarja 2030, ko bo minilo sto let od začetka dejavnosti Opus Dei med ženskami. To bo torej praznovanje, ki bo kot izraz edinosti zaznamovano z dvema obletnicama. Čeprav je do takrat še precej časa, je bil na predlog Centralnega sveta in Generalnega sveta vzpostavljen začetni pripravljani odbor.

Želel bi, da vsi sodelujemo pri pripravah. Zato bo naloga tega odbora v naslednjih letih predvsem to, da posluša vernike Dela in mnoge druge ljudi. Prejeti predlogi bodo pripomogli k boljši zasnovi praznovanja.

Stoletnica bo čas za premišljevanje o naši istovetnosti, o naši zgodovini in našem poslanstvu. To bo gotovo vsakogar spodbudilo k zahvali, k prošnji za odpuščanje in k sklepom za poboljšanje. Bodimo pri tem vedno osredotočeni na to, kar smo se naučili od našega očeta: prizadevajmo si živeti sedanjost z ljubeznijo, z osebno in skupno ponižnostjo, tako da služimo v običajnem življenju.

Ta dogodek bo tudi ugoden trenutek, da premislimo o izzivih, s katerimi se srečujeta Cerkev in družba, ter da se vprašamo, kako lahko pri tem čim bolje pripomoremo. To bo primeren čas, da pogledamo v prihodnost in skupaj – najmlajšim bo pripadla ključna naloga – razmišljamo o tem, kako ponesti Opus Dei skozi naslednjih sto let. Je priložnost, da se pomladimo, da prepoznamo božjo ljubezen v našem življenju in jo prinašamo drugim, zlasti najbolj pomoči potrebnim.

Z molitvijo še naprej podpirajte ozemeljsko reorganizacijo nekaterih območij Prelature; pred kratkim je bila vzpostavljena nova regija v Srednji Ameriki, nastala z združitvijo doslej obstoječih Severne in Južne regije ter Salvadorja.

Z ljubezni polnim blagoslovom

vaš oče

Rim, 10. junij 2021