“Brazda” — nova knjiga svetega Jožefmarija v slovenščini

Pri založbi Ognjišče je izšla še ena izmed knjig svetega Jožefmarija.

"Na teh straneh se pojavlja kristjanovo življenje, v katerem se — sledeč Kristusovim korakom — božje in človeško prepletata, brez da bi se pomešala, toda v stalni neprekinjenosti." (msgr. Álvaro del Portillo, Predgovor)

Tako kot Pot je tudi Brazda plod osebne molitve in dušnopastirskih izkušenj svetega Jožefmarija Escrivája. Tudi ta knjiga je sestavljena iz točk za meditacijo in predstavlja privlačen pogled na človeške kreposti. "Brazda želi doseči kristjana v celoti njegove osebe — njegovo telo in dušo, naravo in milost —, in ne samo razum," je zapisal msgr. Álvaro del Portillo v spremni besedi.

Sv. Jožefmarija je to knjigo pripravil za objavo, vendar je bilo treba opraviti še končni pregled, za katerega mu je zmanjkalo časa. Prva izdaja je bila natisnjena po njegovi smrti, leta 1986. Od takrat je bilo izdanih okrog 500.000 izvodov v številnih jezikih.

"Dovôli mi, prijatelj in bralec, da vzamem tvojo dušo in ji pomagam opazovati kreposti človeka: milost deluje na osnovi narave. Toda ne pozabi, da moja razmišljanja, pa naj se ti zdijo še tako človeška, kakor sem jih zapisal — in tudi živel —, morajo nujno biti duhovniška. Ko bi nam le te strani koristile do te mere — to prosim našega Gospoda —, da bi nas poboljšale in nas spodbudile, da v tem življenju s svojimi dejanji pustimo rodovitno brazdo." (Brazda, Uvod)