“Bil sem v ječi in ste me obiskali”

Univerza Strathmore od leta 2002 v zaporu Naivasha izvaja program izobraževanja za zapornike. Cilj je izboljšanje njihove izobrazbe za njihovo ponovno vključitev v družbo v prihodnosti. Študentje in profesorji z Univerze redno prihajajo v zapor, prinašajo brezplačno študijsko literaturo zapornikom in organizirajo tečaje računovodstva.