Ali lahko svetni duhovniki postanejo člani Opus Dei?

Svetni duhovniki, ki so že inkardinirani v svoji škofiji, ne morejo postati člani Prelature, lahko pa postanejo člani Duhovniške družbe sv. Križa, združenja, ki je nerazdružljivo zedinjeno s Prelaturo.

Pri vključitvi v Duhovniško družbo sv. Križa se njihov položaj v škofiji ne spremeni; še naprej popolnoma pripadajo kleru svoje škofije in so podrejeni svojemu škofu tako kot prej. Obvežejo se iskati svetost pri izvrševanju duhovniške službe po duhu Opus Dei in še posebej živeti globoko zedinjeni s svojim škofom in drugimi duhovniki.