Saxum: video o donovi Álvarovi

Don Álvaro bol prvým nástupcom sv. Josemaríu vo vedení Opus Dei. Tento rok budeme oslavovať 100 rokov od jeho narodenia a zároveň bude v tomto roku - 27.septembra - blahorečený. Predstavujeme krátke video o tomto veľkom človeku, ktorý bol saxum (skalou/oporou) pre sv. Josemaríu i pre celú Cirkev.

Iné materiály