Kňazská spoločnosť Svätého kríža
Ku Kňazskej spoločnosti Svätého Kríža patria kňazi Prelatúry a diecézni kňazi a diakoni.

O čo ide

O čo ide?

O čo ide?

​Kňazská spoločnosť Svätého kríža je združenie kňazov vnútorne spätých s prelatúrou Opus Dei.

Členovia a spolupracovníci

Členovia a spolupracovníci

Členovia a spolupracovníci

​Ten, kto žiada o prijatie do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, robí tak z hlbokého presvedčenia, že ho povoláva Boh, aby hľadal svätosť uprostred sveta podľa ducha Opus Dei.