Să nu fie decât un singur apostolat!

Călăuzește marginile spre centru

Sfânta noastră Maică Biserica, într-un magnific gest de iubire, aruncă sămânța Evangheliei în întreaga lume. De la Roma spre margini.

—Când vei participa la această răspândire în lumea întreagă, călăuzește marginile spre centru, pentru ca întreg pământul să fie o singură turmă sub un singur păstor: pentru ca să nu fie decât un singur apostolat! (Forja, 638).