Via Crucis

Domnul meu şi Dumnezeul meu, sub privirea iubitoare a Mamei noastre, ne dispunem să te însoţim pe calea durerii care a fost preţul răscumpărării noastre.

„Domnul meu şi Dumnezeul meu, sub privirea iubitoare a Mamei noastre, ne dispunem să te însoţim pe calea durerii care a fost preţul răscumpărării noastre.

Vrem să suferim tot ce ai suferit tu, să-ţi oferim sărmana noastră inimă, căită, pentru că eşti nevinovat şi eşti gata să mori pentru noi, care suntem singurii vinovaţi.

Mama mea, Fecioară îndurerată, ajută-mă să retrăiesc acele ore amare pe care Fiul tău a voit să le parcurgă pe pământ, pentru ca noi, făcuţi dintr-un pumn de noroi, să trăi în sfârşit in libertatem filiorum Dei, în libertatea şi gloria fiilor lui Dumnezeu”.

Această rugăciune introductivă compusă de Sfântul Josemaría dă motivul cărţii. Ca Sfântul Rozariu, şi Via Crucis este o carte pentru contemplare. Reparcurge cele 14 staţiuni tradiţionale privind cu uimire şi căinţă la suferinţele lui Cristos. De fiecare staţiune sunt legate diferite puncte de meditaţie.

„Pune-te în rănile lui Cristos răstignit”. Când propunea acest drum, celor care îi cereau sfatul pentru a aprofunda propria viaţă interioară, monseniorul Josemaría Escrivá nu făcea altceva decât să comunice experienţa sa personală, arătând scurtătura parcursă de el în timpul întregului său itinerar pământesc, şi care l-au condus pe cele mai înalte vârfuri sale spiritualităţii. Iubirea sa pentru Cristos a fost mereu o realitate tangibilă, puternică, duioasă, filială, mişcătoare” Astfel scria Alvaro del Portillo în introducerea cărţii. Apărută postum în 1981, Via Crucis numără un tiraj de circa jumătate de milion de copii în 19 limbi.