Universitatea Pontificală a Sf. Cruci

O universitate romană concepută de Sf. Josemaría şi realizată de Mons. Alvaro del Portillo

O dorinţă a Sfântului Josemaría realizată de Părintele Alvaro del Portillo

Universitatea Pontificală a Sfintei Cruci a celebrat a 25-a aniversare a sa. Din acest motiv, inaugurarea anului academic 2009-2010, care a avut loc în 4 noiembrie 2009, a fost concentrată asupra comemorării acestor 25 de ani de slujire a Bisericii.

La Liturghia celebrată în bazilica Sfântului Apolinar, actualul prelat al lui Opus Dei, Mons Echevarría, în timpul omiliei a invitat la mulţumire lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. Şi a adăugat:

Imagine actuală a faţadei Universității Sfintei Crucii la Roma

„Recunoştinţa noastră se adresează şi Sfântului Josemaría şi Slujitorului lui Dumnezeu Mons. Alvaro del Portillo, care au fost instrumentele folosite de Domnul pentru a face să devină realitate acest vis, Universitatea Sfintei Cruci, pe care astăzi o contemplăm în faţa ochilor noştri”.

În timpul ceremoniei, Rectorul a trecut în revistă evenimentele mai relevante ale anului trecut şi a terminat referindu-se la noutăţile pentru anul care începe: numirea unui Vicerector pentru Comunicare; noul institut de Liturgie, fondat în interiorul Facultăţii de Teologie; şi instituirea unui Centru de Formare Sacerdotală, cu caracter interdisciplinar şi dedicat formării permanente a preoţilor. După citirea inaugurală „Douăzeci şi cinci de ani în Universitate: reflexii evocative”, a avut loc discursul prelatului actual Mons. Javier Echevarría.

Concepută de Sfântul Josemaría şi realizată de Părintele Alvaro del Portillo

Discursul avea ca titlu: „O universitate romană concepută de Sfântul Josemaría şi realizată de Părintele Alvaro del Portillo”.

Mons. Javier Echevarría a început amintind marea dragoste pentru Pontiful Roman pe care îl avea mereu în inimă Sfântul Josemaría. S-a referit la jaculatoria: Omnes cum Petro, ad Isum per Mariam! (toți cu Petru, la Isus prin Maria!) pe care Sfântul Josemaría îi plăcea să repete; şi la alte demonstraţii ale unirii sale filiale cu Succesorul lui Petru, ca partea rozariului care de-a lungul anilor o recita în fiecare zi, rugându-se pentru persoana şi intenţiile Papei.

„Fiind un tânăr preot, se prezenta posibilitatea de a se transfera la Cetatea Eternă, pentru a obţine doctoratul în Dreptul Canonic. Astfel, ar fi putut realiza marea dorinţă de a-l vedea pe Papa, să se roage în faţa mormântului Sfântului Petru şi de a vizita locurile unite cu istoria primilor creştini, pe care îi venera aşa de mult. La începutul lui 1929, a împărtăşit aceste proiecte unui prieten, vechi tovarăş din Seminarul din Logroño. Acesta îi recomandă să se înscrie la Angelicum, unde lecţiile erau numai dimineaţa; astfel ar fi putut asista după masă la alte lecţii în Palatul Sf. Apolinar, sediul „unei universităţi foarte prestigioase” condusă de clerul secular, actuala Universitate din Lateran.

Fără îndoială, Sfântul Josemaría şi-a dat seama foarte repede că, cel puţin pentru moment, planurile lui Dumnezeu erau altele. Din 2 octombrie 1928, Domnul i-a arătat voinţa sa: întemeierea lui Opus Dei; o a doua lumină de întemeiere, primită la 14 februarie 1930 i-a permis să înţeleagă că şi femeile făceau parte din acele planuri divine. Misiunea pe care a primit-o de la Dumnezeu cerea o dăruire exclusivă, fără distracţii, şi de aceea doctoratul bisericesc la Roma a trebuit să aştepte timpuri mai oportune. Sfântul Josemaría nu putea să-şi imagineze că, tocmai Palatul Sf. Apolinar va fi în viitor sediul Universităţii Pontificale a Sfintei Cruci.”

Mons. Alvaro del Portillo și Sfântul Josemaría Escrivá la Roma

Primele pietre de hotar

Apoi, a revenit cu memoria la căutarea şi punere în funcţiune Villa Tevere ca sediu central al Opus Dei, şi la dorinţele Fondatorului ca fiii săi şi fiicele sale să poată trece o perioadă la Roma, pentru a studia şi a se forma cu profunditate ştiinţifică în disciplinele ecleziastice şi chiar pentru a se romaniza.

„La început, studenţii mergeau la Ateneele pontificale din Roma. Dar chiar de atunci într-o relatare scrisă a Fundatorului asupra proiectelor pentru anul 1949-50, se citeşte: A coordona studiile cu Angelicum. Până când va putea organiza marele Centru universitar la Roma (...).”

Ca alte pietre de hotar care cu timpul vor fi purtat la crearea acestui mare centru docent universitar la Roma, marele cancelar a pus în evidenţă începutul Studiului General din Navarra, în 1952, şi ridicarea Facultăţii de Drept canonic (în 1962) şi de Teologie (în 1969) în Universitatea din Navarra. S-a făcut referire şi la CRIS (Centrul Roman de Întâlniri Sacerdotale), un centru de formare pentru preoţi a căror activitate Sfântul Josemaría o urmărea cu interes. Graţie acestor iniţiative, când Domnul l-a condus în Cer, exista deja un corp academic consolidat şi se dobândise o puternică experienţă didactică şi de cercetare, care în puţin timp a putut face posibilă începutul unei noi universităţi la Roma, sub impulsul Părintelui Alvaro.

Credinţă, îndrăzneală şi o voinţă fermă pentru a sluji Biserica

Monsenior Alvaro del Portillo

În 1982, amintea Mons. Echevarría, „Mons. del Portillo ne-a arătat că a sosit ora de a realiza la Roma ceva asemănător cu Facultatea ecleziastică a Universităţii din Navarra. Era convins că a venit momentul oportun pentru a duce înainte această iniţiativă în Cetatea Eternă. Şi ne amintea explicit că era vorba de o dorinţă veche a Fondatorului nostru.

Aproape septuagenar, Părintele Alvaro începea să întreprindă o importantă acţiune, care cerea credinţă, îndrăzneală şi o voinţă fermă de slujire a Bisericii şi a sufletelor. Desigur se baza pe harul lui Dumnezeu şi pe binecuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea – care urmărea cu interes proiectul – , şi pe disponibilitatea profesorilor bine pregătiţi. M-a edificat mereu umilinţa predecesorului meu, care nu-şi atribuia nici un merit, precizând că totul a fost posibil graţie rugăciunii şi jertfelor oferite de sfântul Josemaría pentru această intenţie.

Mons. Javier Echevarría, Cancelarul Universității Sfintei Crucii, în timpul discursului ceremoniei de inaugurare

Eram înclinaţi să ne gândim că este vorba despre un proiect pentru un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat. Dar Părintele Alvaro a clarificat orice îndoială când a cerut să pregătim cât mai repede documentaţia necesară. Mons. Portillo a urmat proiectul cu prudenţă şi perseverenţă. Erau impresionante hotărârea sa şi tenacitatea pentru a urmări acest obiectiv, în ciuda dificultăţilor inevitabile care s-ar fi ivit. El a voit, de exemplu, să sugereze o formulă inovatoare şi îndrăzneaţă pentru a o realiza: nu era necesar de a fonda o nouă instituţie universitară, erau suficiente de a deschide unele Secţiuni romane ale Facultăţilor ecleziastice din Navarra.

Era necesar de a predispune multe alte preparative: de a forma un colegiu de profesori, de a găsi locurile potrivite, de adunare de fonduri, etc. Nici una din aceste sfidări nu-l preocupau: în faţa dificultăţilor – era obişnuit să repete – , trebuie să ne gândim că ajutorul Domnului va fi proporţional.”

Centrul Academic Roman al Sfintei Cruci

Sfântul Josemaría Escrivá

În sfârşit, „numai după un an după acei primi paşi, în octombrie 1984, deschidea porţile Centrul Academic al Sfintei Cruci, cu două Facultăţi (Teologia şi Dreptul Canonic) şi aproape patruzeci de studenţi. Centrul Academic este formal ridicat în 9 ianuarie 1985. La sugestia Cardinalului Palazzini, care a făcut posibilă cu generozitate şi largheţe la vederea acestei hotărâri, au fost alese ca sedii unele clădiri cedate de Patronatul Sfântului Ieronim al Carităţii.

Mons. del Portillo dorea ca noul centru să se caracterizeze printr-o deplină adeziune la Magisteriul Bisericii, un dialog rodnic cu cultura contemporană şi o curată formare ştiinţifică a studenţilor, unită cu cea mai bună asistenţă spirituală posibilă. Ştia că episcopii aveau încredere că nu le lipseşte acest ajutor preoţilor şi seminariştilor din diecezele lor, şi era obişnuit să spună că nu putem să-i jefuim. Dar, mai ales, considera importanţa de a sluji Biserica, ajutând la formarea preoţilor şi laicilor dispuşi să extindă Împărăţia lui Cristos. În loc să facă acorduri cu unele instituţii pentru ca să adăpostească pe studenţi, a promovat crearea de diferite colegii pentru preoţi, cu generosul ajutor economic al multor persoane.

La sugestia lui Ioan Paul II, a creat şi Seminarul Internaţional Sedes Sapientiae, pentru seminariştii din toate diecezele.

Foarte repede sediul Sfântului Ieronim al Carităţii deveni insuficient. Mi-amintesc cât de greu a fost să obţină folosirea Palatului lui Apolinar. Mons. del Portillo sublinia adesea că se făcea un mare bine persoanelor de la care se cerea un ajutor economic, pentru că li se oferea oportunitatea de a colabora la un fapt de slujire a Bisericii şi preoţilor. Pentru că mulţi studenţi veneau din dieceze cu mijloace economice foarte mici, a dat impuls, de la început, la înfiinţarea unui fond pentru burse de studiu.”

Ateneul

„La 9 ianuarie 1990, aniversarul naşterii Sfântului Josemaría, Congregaţia pentru Educaţia Catolică, considerată dezvoltare a Centrului, l-au ridicat la rangul de Ateneu, cu Facultăţile de Teologie şi Filozofie şi, puţin după aceea, de Drept Canonic. În acelaşi timp a fost numit Mons. del Portillo primul Mare Cancelar. La 23 martie 1994, succesorul Sfântului Josemaría îşi dădea cu sfinţenie sufletul în mâna lui Dumnezeu, la întoarcerea dintr-un pelerinaj în Ţara Sfântă. Astfel termina o viaţă dedicată slujirii Bisericii, a lui Opus Dei, a preoţilor, a călugărilor şi a poporului creştin. Cu fidelitate faţă de Voinţa divină şi în spiritul Fondatorului lui Opus Dei, a realizat acel vechi proiect al Sfântului Josemaría, care acum împlineşte primii săi 25 ani de viaţă.”

Universitatea Sfintei Cruci

„Am avut bucuria de a asista la crearea Facultăţii de Comunicare Socială Instituţională, şi la primirea de rang de Universitate din partea lui Ioan Paul al II-lea, la 20 iulie 1998. S-a deschis astfel o nouă etapă în care continuăm să mergem, cu propunerea de a urma cu fidelitate exemplul de iubire şi de slujire faţă de Biserică pe care ne-au lăsat-o – ca o moştenire preţioasă – Sfântul Josemaría şi Slujitorul lui Dumnezeu Alvaro del Portillo.”

Ceremonia academică s-a terminat cu donaţia, din partea Monseniorului Javier Echevarría, unei medalii de argint celor care lucrează de 25 de ani – adică de la început – în Universitatea Pontificală a Sfintei Cruci.

Cu cuvinte de recunoştinţă, s-au amintit numeroşii binefăcători care cu generozitate şi jertfe fac posibil acest centru academic; şi în special acelora care, în 1984, s-au implicat în proiect: de la 41 de studenţi care au început acel an s-a trecut la 1.471 la cursul din 2008-2009, din 75 de naţionalităţi diferite.

Imagine a ceremoniei de inaugurare a anului universitar 2009-2010

S-a dedicat o amintire specială celor care au luat parte la începuturile Universităţii şi acum ajută din Cer.

Împreună cu universitatea, alte aspecte – foarte evidenţiate mai întâi de Părintele Alvaro şi acum de Mons. Echevarría – care de la început au caracterizat munca în acest centru academic, au fost unirea, încrederea şi spiritul de colaborare.

Pentru a şti mai multe despre Universitatea Pontificală a Sfintei Cruci: Site web oficial: www.pusc.it