Sfinţii Îngeri Păzitori

Bea din izvorul limpede al Faptelor Apostolilor: în capitolul XII, Petru, eliberat din închisoare prin lucrarea Îngerilor, se îndreaptă spre casa mamei lui Marcu

O Dumnezeule, care prin providenţa ta misterioasă trimiţi din cer pe Îngerii tăi spre a ne păzi şi proteja, fă ca pe drumul vieţii să fim mereu sprijiniţi de ajutorul lor pentru a fi uniţi cu ei în bucuria veşnică. (Rugăciunea zilei, Liturghia Sfinţilor Îngeri Păzitori).

Bea din izvorul limpede al Faptelor Apostolilor: în capitolul XII, Petru, eliberat din închisoare prin lucrarea Îngerilor, se îndreaptă spre casa mamei lui Marcu. – Nimeni nu vrea să-i dea crezare servitoarei, care afirmă că Petru e la uşă. „Angelus ejus est!“ – O fi Îngerul lui!, spuneau ei.

– Iată cu ce încredere îi tratau primii creştini pe Îngerii lor Păzitori.

– Şi tu?

Drum, 570

Nu putem pretinde ca Îngerii să asculte de noi… Dar avem în schimb certitudinea că sfinţii Îngerii ne ascultă întotdeauna.

Forja, 339

Doamne, de-ar fi copiii tăi un jăratec dogoritor. Un jăratic ce aprinde scânteia în fiecare inimă de care se apropie…

— Vei ajuta Tu scânteia aceasta să se prefacă într-un incendiu: îngerii tăi – ştiu, am văzut – sunt foarte pricepuţi să sufle peste jăratecul inimilor. …Şi o inimă purificată în foc nu poate decât să-ţi aparţină.

Forja, 9

Ştiu că-ţi aduc o bucurie transcriindu-ţi această rugăciune către Sfinţii Îngeri Păzitori ai Tabernacolelor noastre:

O, Spirite Îngereşti care păziţi Tabernacolele noastre, unde odihneşte zălogul de adorat al Sfintei Euharistii, apăraţi-O de profanări şi păstraţi-O pentru iubirea noastră.

Drum, 569

Cu mare bucurie ar ajuta Sfinţii Îngeri Păzitori acel suflet care le-ar spune: „Vă invoc, Sfinţi Îngeri, ca Mireasa din Cântarea Cântărilor, «ut nuntietis ei quia amore langueo» – pentru ca să-I spuneţi că mor din Iubire pentru El“.

Drum, 568