Milostivirea divină

Dacă uneori cazi, fiul meu, aleargă repede la Spovadă şi la direcţiunea spirituală: arată lovitura!

Vezi ce profunzimi de milostivire are dreptatea lui Dumnezeu! – Căci în judecăţile umane, cel ce-şi mărturiseşte vina este pedepsit: şi în cea divină este iertat.

Binecuvântat să fie sfântul sacrament al Penitenţei!

Drum, 309

Altă cădere... şi ce cădere!... Să disperi? Nu: să te smereşti şi să alergi, cu ajutorul Mariei, Maica ta, la Dragostea Milostivă a lui Isus. – Spune un „miserere“ şi sus inima! – Apoi reîncepe.

Drum, 711

Biata ta inimă, ia obiceiul să o pui în Dulcea Inimă Neprihanită a Mariei, pentru ca Ea să o purifice de toată zgura şi pentru ca Ea să te conducă la Prea Sfânt şi Mizericordioasă Inimă a lui Isus.

Brazdă, 830

Da, ai dreptate, cât de adâncă este slăbiciunea ta! Lăsat în puterile tale, unde ai fi ajuns?... Doar o Iubire plină de milă mă mai poate iubi, recunoşteai tu.

—Linişteşte-te: El nu-ţi va refuza nici Iubirea, nici Îndurarea numai să-L cauţi.

Forja, 897

În această „luptă” de iubire, căderile nu trebuie să ne înjosească, chiar dacă ar fi fost grave, numai să ne întoarcem la Dumnezeu în sacramentul Penitenţei cu durere sinceră şi cu propunere dreaptă. Creştinul nu este un colecţionar fanatic de certificate de slujire fără pată. Isus Mântuitorul nostru, care este mişcat atât de mult în faţa nevinovăţiei şi a fidelităţii lui Ioan, se înduioşează la fel, după căderea lui Petru, pentru căinţa sa. Isus, care înţelege fragilitatea noastră, ne atrage la sine călăuzindu-ne ca pe un plan înclinat unde se urcă puţin câte puţin, zi după zi, pentru că doreşte ca efortul nostru să fie perseverent. Ne caută cum i-a căutat pe discipolii de la Emaus, venindu-le în întâmpinare; cum l-a căutat pe Toma pentru a-i arăta şi să-l facă să atingă cu propriile mâini rănile deschise de pe trupul său. Tocmai pentru că cunoaşte fragilitatea noastră Isus aşteaptă mereu să ne întoarcem la El.

Este Isus care trece, 75

Dacă reflectăm bine, ne dăm seama că un Dumnezeu Creator ne uimeşte; un Dumnezeu, care vine să fie răstignit pentru a ne mântui ne umple de admiraţie; dar un Dumnezeu care ne iartă, un Dumnezeu care ne curăţă de păcatele noastre, este măreţ! Se poate fi mai paterni? Voi păstraţi ranchiună fiilor voştri? Nu, nu este adevărat? Şi Dumnezeu Domnul nostru, abia că-i cerem iertare, ne iartă cu totul. Este uimitor!

Cuvinte ale Sfântului Josemaría adunate în cartea „Antes, más y mejor” de Lázaro Linares. Ediţia Rialp 2001

Dacă uneori cazi, fiul meu, aleargă repede la Spovadă şi la direcţiunea spirituală: arată lovitura!, pentru ca să te îngrijească cu totul, pentru ca să elimine toate posibilităţile de infecţie, chiar dacă ţi se face rău ca într-o operaţie chirurgicală.

Forja, 192