Harambee

Iniţiativele de educaţie şi de conştientizarea problemelor din Africa. Născut cu canonizarea

Proiectul Harambee s-a născut din iniţiativa de Comitetul organizator al canonizării lui Josemaría Escrivá, care – ca semn de recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi în armonie cu sentimentele noului sfânt – a oferit participanţilor la ceremonia canonizării şi a celor care doreau să se unească la iniţiativa, posibilitatea de a contribui la finanţarea de programe de educaţie în Africa.

Africa este un continent cu enorme resurse şi grave probleme. Este o chemare presantă pentru conştiinţa creştinilor şi a tuturor bărbaţilor şi femeilor de bunăvoinţă, pentru că – aşa cum spunea sfântul Josemaría – „un om sau o societate care nu reacţionează în faţa suferinţelor şi nedreptăţilor, şi care nu depune efort de a le uşura, nu este un om sau o societate de măsura Inimii lui Cristos. Creştinii (...) trebuie să împărtăşească dorinţa comună de a sluji omenirea. De alt fel creştinismul lor nu va fi Cuvântul şi Viaţa lui Isus; va fi o travestire, o înşelătorie, în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor”.

„Cu cinci euro faci Harambee” se spunea la începutul proiectului. În zilele canonizării au fost adunate foarte multe plicuri cu cinci euro, unele cu mai puţin şi altele cu mult mai mult; fiecare a dat ceea ce putea să dea.

„Acest tip de proiecte – explica Linda Corbi, coordonatoarea lui Harambee – a devenit frecvent cu ocazia marilor întâlniri convocate de Papa, spre exemplu Zilele mondiale ale Familiilor. Mai mult, Ioan Paul al II-lea, în mesajul său pentru Postul Mare din anul 2002, încuraja de a face concret printr-un gest de caritate recunoştinţa pentru darurile primite de la Dumnezeu”.

Proiectul Harambee continuă

Linda Corbi continuă în explicaţia sa „de fapt sunt născute recent iniţiative de orice tip. Spre exemplu, săptămâna trecută un grup de persoane a ţinut un concert la Pisa, în Italia, şi a decis să doneze către Harambee suma adunată. Cunoaştem şi diferite perechi tinere care au propus invitaţilor la căsătoria lor să dea o contribuţie pentru proiectul Harambee.

Din Ecuador ne-a sosit o contribuţie generoasă, şi o alta din Filipine. O reşedinţă universitară din Granada, din Spania, ne-a făcut deja trei transferuri bancare, rodul atâtor alte operaţiuni de Fund raising. Noi îi încurajăm pe toţi, şi mai ales le mulţumim din inimă.

În pagina web sunt informaţii asupra modurilor posibile pentru a colabora. Se pot face donaţii printr-un bon bancar, în contul destinat proiectului.

Toţi împreună

Margaret Ogola, medic şi scriitoare din Nairobi (Kenia), a povestit ce înseamnă cuvântul Harambee: „toţi împreună” pentru a înfrunta o problemă, pentru a construi o casă, pentru a ajuta pe cel care are nevoie de ajutor. Fiecare oferă ajutorul său, dar în realitate toţi dau şi toţi primesc. „Noi africanii suntem chemaţi să fim protagoniştii de dezvoltarea noastră, cu ajutorul înainte de toate a concetăţenilor noştri, care apoi se lărgeşte la atâţia alţii, în toată lumea. Astfel am gândit Proiectul Harambee, pentru sărbătoarea lui Josemaría Escrivá, care s-a făcut african cu africanii şi care a fost maestrul şi educatorul femeilor şi bărbaţilor din toate rasele şi culorile”. Africa este o speranţă şi un angajament comun, care cere un Harambee fără frontiere.

Educaţia, cheia dezvoltării

„Educaţia este cheia dezvoltării”, a explicat Leon Tsilolo, medic şi director al unui spital din Kinshasa (Republica Democrată din Congo). „Am decis să destinăm fondurile adunate prin Harambee la finanţarea de proiecte educative în multe Ţări din Africa. Le vom distribui printr-o bandă de concurs (deja public pe web) deschis la toate organizaţiile africane care se ocupă de educare, cu specială atenţie pentru promovarea femeii”.

În Africa, adevărata sfidare este că tocmai femeile şi bărbaţii africani sunt făuritorii dezvoltării, punând într-adevăr în acţiune toate potenţialităţile proprii.

A educa persoane care devin la rândul lor educatori, generând un cerc virtuos care să poată puţin câte puţin să se extindă la toate sectoarele societăţii. Educaţia deschide porţile pentru muncă, pentru autonomie, pentru progresul material şi spiritual.

Proiectul pilot: Kimlea, în favoarea ţărancelor din Kiambu

Pentru exemplificarea caracteristicilor proiectului Harambee, Comitetul de Organizare a ales un prim preogram pilot, Outreach Programme, promovat de Centrul Kimlea (Kenia).

Kimlea este un centru de formare profesională, născut la încurajarea sfântului Josemaría şi care deja de câteva decenii operează în favoarea educării femeii africane. În cazul din Kimlea aportul lui Harambee va contribui la promovarea lui Outreach Programme, o serie de cursuri de formare profesională pentru femeile care lucrează în plantaţiile de ceai, cu scopul de a le oferi lor şi familiilor lor noi oportunităţi de creştere.

Outreach Programme în Centrul din Kimlea

Indicele înalt de abandon al familiilor din partea bărbaţilor, unele tradiţii locale şi lipsa de resurse economice ale zonei, fac în aşa fel ca în districtul din Kiambu, în Kenia, multe femei trebuie să muncească cu ziua pe plantaţiile de ceai pentru a duce mai departe familia.

Când resursele economice sunt puţine, de obicei sunt trimişi la şcoală numai băieţii, pentru că se scoate că tinerele vor fi întreţinute de cei care le vor lua în căsătorie. Rămase lipsite de instruire, femeile nu au altă alegere decât aceea de a lucra cu ziua în plantaţiile de ceai, de la şase dimineaţa până la şase seara pentru cel puţin doi dolari, sumă abia suficientă pentru a menţine familia. Cu acest venit nu se pot gândi la educarea fiicelor lor. Se creează astfel un cerc vicios de o grea rezolvare.

Outreach Programme oferă femeilor din Kiambu cursuri de alfabetizare, de contabilitate, şi de cultură generală. Pot astfel să se apropie de munci mai puţin extenuante şi mai bine plătite.

Graţie acestor cursuri multe dintre ele au început un mic comerţ, au învăţat croitoria, să cultive o grădină, să vândă produse alimentare, etc. şi se observă rezultate bune pentru familiile lor şi comunităţile lor.

Pentru mai multe informaţii: www.harambee-africa.org