Este Isus care trece

Din omiletica sa foarte abundentă, Sfântul Josemaría a pregătit în 1973 această culegere. Este vorba de 18 omilii ţinute între 1951 şi 1971 care parcurg unele sărbători ale anului liturgic, de la Advent până la solemnitatea lui Cristos Rege.

Din omiletica sa foarte abundentă, Sfântul Josemaría a pregătit în 1973 această culegere. Este vorba de 18 omilii ţinute între 1951 şi 1971 care parcurg unele sărbători ale anului liturgic, de la Advent până la solemnitatea lui Cristos Rege.

Uimeşte în aceste texte modul simplu şi direct de a merge la esenţa adevărurilor creştine. Scriptura revine la fiecare pagină ca bază a discursului, dar fără a arăta erudiţie, dar propunându-se ca viaţă. Cuvânt şi viaţă.

Omiliile nu constituie propriu zis un tratat teologic, şi totuşi se coboară în profunditate în adevărul salvific făcându-l accesibil tuturor. Dacă ar trebui să căutăm un fir călăuzitor al acestor texte, ar trebui să ne referim la filiaţia divină, realitatea minunată care poate călăuzi viaţa creştinului în mijlocul adversităţilor lumii: sunt fiu al lui Dumnezeu.

Străbat în aceste pagini argumente mari: chemarea creştină, exemplul lui Isus Cristos, căsătoria ca o chemare divină, lucrul ca mijloc de sfinţire şi de apostolat, libertatea fiilor lui Dumnezeu, lupta ascetică, Euharistia, Duhul Sfânt, Sf. Fecioară... Şi pare că asculţi vocea confidenţială şi sigură a unui sfânt care predică încurajând. În 14 limbi au fost distribuite 500.000 copii.