Cronologia procesului minunii canonizării

Postulatura Cauzei a fost informată de vindecarea doctorului Manuel Nevado printr-o scrisoarea din 15 martie 1993

Manuel Nevado Rey, medic traumatolog

Postulatura Cauzei a fost informată de vindecarea doctorului Manuel Nevado printr-o scrisoarea din 15 martie 1993. Era semnată de inginerul Luis Eugenio Bernardo, credincios al prelaturii Opus Dei care îi sugerase doctorului Nevado posibilitatea de a încredinţa vindecarea sa mijlocirii lui Josemaría. Datorită colaborării persoanei în cauză, au fost adunate documentele şi s-a putut derula studiul exhaustiv al bolii de care suferise doctorul Nevado.

Ajuns la convingerea certitudinii caracterului extraordinar a vindecării, la 30 decembrie 1993, postulatura Cauzei a predat Episcopului de Badajoz documentele adunate, însoţite de cererea de a informa procesul asupra posibilei minuni.

Ancheta diecezană s-a desfăşurat la curia episcopală de Badajoz de la 12 mai la 4 iulie 1994. După trimiterea la Roma a actelor procedurale, prima etapă care a trecut la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor a fost studiul formal: la 26 aprilie 1996, congregaţia a luat act de deplinătatea respectării normelor şi de practica juridică în vigoare în derularea procesului (decret de validitate).

La data de 10 iulie 1997, comisia medicală a Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor a afirmat, în unanimitate, că vindecarea doctorului Nevado de "cancerizare a unei radiodermite cronice severe la cel mai înalt grad de gravitate, ajunsă la faza ireversibilă" a fost "foarte rapidă, completă şi durabilă, inexplicabilă din punct de vedere ştiinţific".

La 9 ianuarie 1998, teologii consultanţi ai congregaţiei, chemaţi să se pronunţe asupra caracterului nenatural explicit al acestei vindecări şi asupra relaţiei cauzale între invocarea fericitului Josemaría Escrivá şi dispariţia bolii, s-au pronunţat pozitiv în unanimitate.

În data de 21 septembrie 2001, reuniunea ordinară a cardinalilor şi episcopilor membrii ai congregaţiei au confirmat în unanimitate caracterul miraculos al vindecării doctorului Nevado, ca şi atribuirea aceteia fericitului Josemaría Escrivá.

Lectura decretului relativ la minune a avut loc la 20 decembrie 2001, în prezenţa Sfântului Părinte.

După citirea unui decret de acest gen, Sfântul Părinte convoacă un consistoriu în timpul căruia comunică ceremoniile de canonizare ce vor fi celebrate şi datele lor respective.