Centrul ELIS

ELIS înseamnă Educaţie, Muncă, Instruire, Sport: sunt cele patru centre în care se dezvoltă activitatea persoanelor care fac referinţă la principiile fondării Centrului de Asociere ELIS

ELIS înseamnă Educaţie, Muncă, Instruire, Sport: sunt cele patru centre în care se dezvoltă activitatea persoanelor care fac referinţă la principiile fondării Centrului de Asociere ELIS. Originea sa se trage din voinţa Papei Pius XII, care a destinat construirea unei opere sociale în cetatea Romei cu donaţiile adunate de la catolicii din lumea întreagă cu ocazia aniversării a optzeci de ani de viaţă.

Ioan XXIII a încredinţat realizarea ei de Opus Dei şi succesorul său, Paul VI, a inaugurat oficial Centrul la 21 noiembrie 1965, amintindu-şi o vizită a sa după război în zonele limitrofe în timpul căreia a înţeles că formarea profesională era calea prioritară pentru a îmbunătăţi situaţia tinerilor şi a tinerelor fără muncă, fii din familii sărace. În acea ocazie a inaugurat şi parohia Sfântului Ioan Botezătorul din Collatino, alături de Centrul ELIS, încredinţată preoţilor de la Opus Dei şi Şcoala Hotelieră SAFI care este parte integrală a Asociaţiei ELIS.

La inaugurare era prezent şi Sfântul Josemaría Escrivá, care a încurajat şi urmărit naşterea pas cu pas. În acea zi, în discursul către Papa, el a spus printre altele: „Opus Dei a primit cu o deosebită recunoştinţă această însărcinare pentru formarea profesională, umană şi creştină a tineretului muncitor: nu numai pentru că - cum îmi place să repet – Opus Dei vrea să slujească Biserica aşa cum Biserica vrea să fie servită, dar şi pentru că îndatorirea care ne este încredinţată corespunde perfect la caracteristicile spirituale şi apostolice ale Operei noastre. Ea, de fapt, fie în formarea membrilor săi, fie în dezvoltarea apostolatelor sale, are ca fundament sfinţirea muncii profesionale a fiecăruia”.

Obiectivul lui ELIS a fost mereu acela de a ajuta pe tinerii capabili şi voluntari să fructifice cât mai bine talentele proprii învingând dificultăţile de includere socială şi de muncă determinate de condiţiile familiare şi ambientale. Deşi s-a schimbat contextul social, după atâţia ani această finalitate este încă foarte necesară. Peste 10.000 de tineri proveniţi din multe părţi ale Italiei şi din exterior au putut folosi serviciile pe care ELIS le-a pus la dispoziţie, prin formarea pentru muncă, pentru sport, şi la creşterea personală globală, fără discriminare de naţionalitate, rasă, religie sau stare socială, la Roma, în alte oraşe italiene şi în alte naţiuni prin cooperare pentru Ţările pe calea dezvoltării.

Actualmente circa 1.500 de persoane în fiecare an urmează cursuri de formare scurte sau lungi în diferite activităţi didactice.

Asociaţia Centrul ELIS este recunoscută ca Organizaţie Non Guvernamentală pentru cooperare la dezvoltare: au fost realizate şi sunt în şantiere structuri formative în Ţări ca Argentina, Filipine, Ecuador, Uruguay, Vietnam, Brazilia, China, Camerun, Coasta de Fildeş şi altele. Metodologia ONG-ului ELIS se bazează mai ales pe pregătirea persoanelor locale astfel să garanteze continuitatea iniţiativei şi după terminarea intervenţiei şi a finanţării.

ELIS este un ansamblu de persoane civile cu caracteristici specifice şi independenţă gestionară, care aderă la un „Manifest” comun, conţinând principii educative separate. A primit la 2 iunie 1989 Medalia de aur de la Preşedintele Republicii pentru Bunele Merite ale Şcolii, ale Culturii şi ale Artei.

La Roma există şi Institutul profesional rezidenţial pentru servicii hoteliere şi restaurante SAFI, finanţat de burse de studiu făcute de donatori, pentru tinere care vor să obţină diploma de maturitate în sector. La Palermo există Şcoala Hotelieră SAME de cursuri gratuite finanţate de Regiunea Sicilia.

La Cedel – cooperativa social educativă ELIS a luat fiinţă în 1985 şi gestionează reşedinţele ELIS şi SAFI la Roma, care primesc exclusiv studenţi ai cursurilor lui ELIS şi tutorul lor şi profesorii. În reşedinţa masculină locuiesc şi studiază în mod gratuit pentru doi ani tineri între 19 şi 24 de ani – proveniţi mai ales din sudul Italiei – studenţi ai cursurilor de multimedia, telecomunicaţii şi întreţinere a Şcolii de Formare Superioară ELIS, finanţate de întreprinderi consorţiale. Cedel gestionează şi activităţile lui ELIS ICT Academy, care se onorează cu titlul de unic Cisco Networking Academy Training Center italian şi de Sun Academic Initiative,

Pregătind pe tineri şi profesionişti la obţinerea de certificate profesionale în informatică şi în telecomunicaţii.

Conselul – Consorţiul ELIS a luat fiinţă în anul 1992 pentru a instrui un raport de o lungă perioadă cu întreprinderile şi este compus de peste 40 dintre marile întreprinderi din sectoarele de telecomunicaţii, media, energia, şi persoane de formare. Obiectivul principal este de a favoriza într-un mod eficace întâlnirea între cerere şi ofertă a muncii, promovând şi o mai mare integrare între şcoală, universitate şi întreprinderea, şi propunând drumuri formative de excelenţă, orientate la dobândirea de competenţe profesionale şi proiectate asupra cererilor de ocupare. Consel favorizează realizarea proiectelor care valorifică responsabilitatea socială a întreprinderilor.

Şcolile Sportive ELIS şi SAFI ELIS dezvoltă activitatea de educare spre sport combinate cu educaţia pentru calităţile umane pentru tineri, tinere şi adulţi. Se păstrează moştenirea Grupului Sportiv ELIS, activ din primii ani 60, şi de toate activităţile de promovare a sportului dezvoltate în tabere sportive şi în palestrele Asociaţiei ELIS.

ELIS a promovat şi promovează publicaţii şi conferinţe care vor să contribuie să facă să reflecteze oamenii, femeile şi întreprinderile la valorile muncii şi ale slujirii persoanei şi societăţii şi să aprofundeze motivele angajamentului zilnic.

Sfântul Josemaría Escrivá, referindu-se la munca de formare spirituală, făcea să se observe că pietrele preţioase se lucrează „una câte una”. Şi tocmai aceasta este ideea care inspiră toate activităţile Centrului ELIS: atenţia personalizată pentru elevi unul câte unul, nu „în serie”, dând importanţă creşterii personalităţii şi virtuţile umane ale fiecăruia, asupra muncii bine făcute şi asupra slujirii faţă de alţii. Prin participarea – oferită fiecăruia în mod liber dorinţele – la lecţiile săptămânale asupra temelor ascetice, la momentele expres dedicate rugăciunii sau la întâlniri de reflecţie asupra argumentelor doctrinale, prelatura lui Opus Dei dă posibilitatea de a dobândi o autentică viaţă de pietate, ca fii ai lui Dumnezeu, o cunoaştere a credinţei şi a moralei catolice în linie cu pregătirea culturală a fiecăruia, şi deci o familiaritate progresivă cu viaţa creştină.

Citeşte Manifesto ELIS Manifestul ELIS şi sinteza activităţilor actuale ELIS.

Pentru mai multe informaţii: www.elis.org