Angelus la canonizare

Iubirea faţă de Sfânta Fecioară este o caracteristică constantă a vieţii Sfântului Josemaría Escrivá, şi este o parte extraordinară a moştenirii pe care el o lasă fiilor şi fiicelor sale spirituale.

La 6 octombrie 2002, în Piaţa San Pietro, Papa Ioan Paul al II-lea l-a canonizat pe Mons. Josemaría Escrivá.

Preaiubiţi fraţi şi surori!

1. La sfârşitul acestei solemne celebrări liturgice, aş vrea să îi salut din inimă pe toţi pelerinii veniţi din toate colţurile lumii. Adresez un salut special delegaţiei guvernamentale, numeroaselor personalităţi şi pelerinilor veniţi din Italia, unde noul Sfânt a desfăşurat o amplă activitate spre binele sufletelor şi pentru răspândirea Evangheliei în toate ambientele.

2. Salut din inimă delegaţiile şi pe pelerinii francofoni veniţi pentru canonizarea lui Josemaría Escrivá. Fie ca ei să poată afla în învăţătura noului Sfânt elementele spirituale de care au nevoie pentru a înainta pe calea sfinţeniei în viaţa de toate zilele! Vă binecuvântez pe toţi cu afecţiune.

Îi invit pe membrii din diferitele delegaţii şi pe voi toţi care aţi venit din ţări vorbitoare de limbă engleză să sădiţi în inimă învăţătura noului Sfânt: aceea că Isus Cristos trebuie să fie inspiraţia şi scopul fiecărui aspect al vieţii voastre cotidiene. Vă încredinţez pe voi şi familiile voastre mijlocirii Lui şi invoc binecuvântări îmbelşugate asupra angajamentelor voastre şi a apostolatului vostru.

Îi salut din inimă pe pelerinii de limbă germană, care au venit la sărbătoarea canonizării Părintelui Josemaría Escrivá de Balaguer. Cuvântul şi exemplul lui să vă încurajeze, ca să deveniţi şi voi sfinţi. Îndepliniţi lucrurile mici cu o mare iubire faţă de Dumnezeu! Domnul să vă dăruiască harurile sale!

Salut toate delegaţiile oficiale, ca şi pe numeroşii participanţi la canonizarea lui Josemaría Escrivá de Balaguer, veniţi din Spania şi din America Latină. Acceptând, asemenea lui Petru, invitaţia lui Isus de a înainta în larg, fiţi apostoli în ambientele în care trăiţi. Să vă însoţească pe acest drum Fecioara Maria şi mijlocirea noului Sfânt!

Îi salut şi pe participanţii de limbă portugheză prezenţi aici. Sfântul Josemaría să vă fie model în angajare pentru sfinţirea muncii voastre şi a familiilor voastre. Lăudat să fie Domnul nostru Isus Cristos!

Îi salut din inimă pe toţi membrii Opus Dei, pe cei care se roagă la Sfântul Josemaría şi pe toţi pelerinii din Polonia. Mijlocirea lui să fie pentru toţi aducătoare de har, iar carisma vieţii sale să vă inspire pe căile progresului spiritual. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

3. Iubirea faţă de Sfânta Fecioară este o caracteristică constantă a vieţii Sfântului Josemaría Escrivá, şi este o parte extraordinară a moştenirii pe care el o lasă fiilor şi fiicelor sale spirituale. Să o invocăm pe smerita Slujitoare a Domnului pentru ca, prin mijlocirea acestui fiu credincios al ei, să ne dobândească tuturor harul de a o urma cu docilitate pe drumul său exigent de perfecţiune evanghelică.