A ierta

Trebuie să ne unim, trebuie să ne înţelegem, trebuie să ne scuzăm: Să nu înălţăm niciodată o cruce numai pentru a ne aminti că cineva a ucis pe altcineva

„Trebuie să ne unim, trebuie să ne înţelegem, trebuie să ne scuzăm: Să nu înălţăm niciodată o cruce numai pentru a ne aminti că cineva a ucis pe altcineva. Ar fi stindardul diavolului. Crucea lui Cristos este tăcere, iertare, şi rugăciune unii pentru alţii, pentru ca toţi să afle pacea”.

Via Crucis, 8.3

Senini, pentru că este mereu iertare, pentru că la toate este un remediu, în afară de moarte; dar, pentru fii lui Dumnezeu, moartea este Viaţă.

Prietenii lui Dumnezeu, 79

Vezi ce profunzimi de milostivire are dreptatea lui Dumnezeu! – Căci în judecăţile umane, cel ce-şi mărturiseşte vina este pedepsit: şi în cea divină este iertat.

Binecuvântat să fie sfântul sacrament al Penitenţei!

Drum, 309

Forţează-te, dacă este nevoie, să-i ierţi întotdeauna din prima clipă pe cei ce insultă, căci oricât de mare ar fi prejudiciul sau ofensa care ţi se aduc, Dumnezeu mai mult ţi-a iertat ţie.

Drum, 452

Eu mai întâi vreau să reînnoiesc un sincer act de căinţă, şi pentru că aş vrea ca şi fiecare dintre voi să ceară iertare. Considerând infidelităţile noastre, atâtea erori, slăbiciuni, răutăţi – fiecare le are pe ale sale – să repetăm din toată inima Domnului exclamaţia de căinţă a lui Petru: Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te! (In 21, 17); Doamne, Tu ştii toate: Tu ştii că te iubesc, în ciuda mizeriilor mele. Şi îndrăznesc să adaug: Tu ştii că te iubesc, chiar pentru mizeriile mele, pentru că mă fac să mă sprijin pe tine, care eşti tăria: quia tu es Deus, fortitudo mea (Ps 42,2). Acesta este punctul de la care reîncepem.

Prietenii lui Dumnezeu, 17

Maestrul trece, o dată şi încă o dată, foarte aproape de noi. Ne priveşte... Şi dacă îl privim, dacă îl ascultăm, dacă nu-l respingem, el te va învăţa cum să dai sens supranatural tuturor acţiunilor tale... Şi atunci şi tu vei semăna, oriunde te-ai găsi, mângâiere şi pace şi bucurie.

Calea Crucii, 8.4

Cu cât tu vei iubi, nu vei iubi destul. Inima umană are un enorm coeficient de dilatare. Când iubeşte se lărgeşte crescendo de afect care trece peste toate obstacolele. Dacă tu îl iubeşti pe Domnul, nu va fi creatură care să nu găsească spaţiu în inima ta.

Calea Crucii, 8.5