Z Torunia o konferencji o bp Álvaro del Portillo

W dniu 16 maja 2015 r. w Toruniu odbyła się konferencja naukowa o bł. Alvaro del Portillo. Poruszono na niej zarówno aspekty biograficzne bł. Alvaro jak i jego duchową spuściznę, nauczanie teologiczne i prawne.

Przed konferencją o godz. 9.00 odprawiono Msza św. wotywna o bł. Álvaro del Portillo o w kaplicy Wyższego Seminrium Duchownego w Toruniu.

Foto: archiv.

Prelekcje

Sama konferencja miała miejsce w pobliskim Centrum Dialogu Jana Pawła II, gdzie o godz. 10 wszystkich przybyłych gości gorąco przywitał gospodarz Centrum Dialogu ks. prof. Jan Perszon. Po gorącym a krótkim wystąpieniu oddał głos pierwszemu z prelegentów, dr. hab. Pawłowi Skibińskiemu - wykładowcy historii powszechnej XX w. na Uniwersytecie Warszawskim. Dr. Skibiński mówił na temat: Bł. Álvaro del Portillo i św. Jan Paweł II. Historia pewnej przyjaźni.

Kolejny prelegent, ks. dr Ignacy Soler, który poznał bł. Álvaro del Portillo osobiście, mówił na temat: Duchowa spuścizna bł. Álvaro del Portillo.

Foto: archiv.

Jak po każdym odczycie był czas na zadawanie pytań, w związku z czym planowana przerwa na kawę opóźniła się nieco. Podczas niej uczestnicy mogli delektować się wybornymi hiszpańskimi "tapas".

Foto: archiv.

Po przerwie postać Bł. Alvaro del Portillo jako kanonista, jego rolę w procesie erygowania Prałatury personalnej Opus Dei przedstawil ks. dr Jacek Połowianiuk z Politechniki Warszawskiej. Po nim jako ostatni z prelegentów konferencji wystąpił ks. dr Jan Uchwat - ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz wykładowca teologii moralnej i bioetyki. Przedstawił on temat: Alvaro del Portillo jako teolog. Jego rola w Soborze Watykańskim II.

Foto: archiv.

Na zakończenie uczestnicy zobaczyli półgodzinny film biograficzny o bł. Álvaro del Portillo pt. Saxum.

Ostatnią część konferencji moderował ks. prof. Mirosław Mróz - wykładowca toruńskiego uniwersytetu, który zakończył konferencję dziękując wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w niej.