Biografia bł. Álvaro

Krótka biografia błogosławionego Álvaro del Portillo

Błogosławiony Álvaro del Portillo urodził się 11 marca 1914 r. w Madrycie (Hiszpania) w głęboko wierzącej rodzinie jako trzeci z ośmiorga rodzeństwa.
Był doktorem inżynierem budownictwa lądowego, doktorem filozofii i doktorem prawa kanonicznego.

W 1935 roku włączył się do Opus Dei i żył w całkowitej wierności swemu chrześcijańskiemu powołaniu w pracy zawodowej i codziennych obowiązkach oraz zbliżył do Boga swoich kolegów ze studiów i pracy
oraz wielu innych ludzi.

Otrzymawszy święcenie kapłańskie w 1944 r., poświęcił się posłudze duszpasterskiej. Od 1946 r. zamieszkał na stałe w Rzymie. Służył także Kościołowi poświęcając się w licznych zadaniach, które Stolica Apostolska powierzyła mu, zwłaszcza podczas Soboru Watykańskiego II. 15 IX 1975 r. został wybrany pierwszym następcą św. Josemaríi.

28 XI 1982 r. Papież Jan Paweł II, erygując Opus Dei jako Prałaturę Personalną, złożoną ze świeckich i księży, mianował go Pierwszym Prałatem tej struktury kościelnej, a w 1991 r. udzielił mu sakry biskupiej. Jego służbę rządzenia cechowała jedność z Papieżem i pozostałymi biskupami, całkowita wierność Założycielowi i jego orędziu oraz niestrudzona gorliwość apostolska.

Pan powołał do Siebie tego sługę dobrego i wiernego wczesnym rankiem 23 marca 1994 r., zaledwie kilka godzin po zakończeniu pielgrzymki do Ziemi Świętej, gdzie z pobożnością podążał ziemskimi śladami Chrystusa. Tego samego dnia św. Jan Paweł II modlił się przy Jego doczesnych szczątkach, które teraz spoczywają w krypcie kościoła prałackiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Rzymie przy Viale Bruno Buozzi 75.

Beatyfikacja odbyła się 27 września 2014 r. w Madrycie.