To mogłaby być... To Dora!

Poprosiliśmy grupę młodych ludzi, aby na podstawie paru cech, które im damy, zgadły o jakiej pracy mówimy. To praca, która wymaga umiejętności organizacyjnych, inicjatywy, kreatywności i wyobraźni, podejmowania decyzji i pracy w ekipie.