Przebieg procesu kanonizacyjnego Izydora Zorzano

Sława jego świętości szybko rozniosła się we wszystkich środowiskach. 21 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął od kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Świętych, szczegółową relację etapów procesu, potwierdził decyzję Kongregacji i zatwierdził publikację dekretu ogłaszającego Izydora Zorzano Czcigodnym Sługą Bożym.​

Proces informacyjny w sprawie Izydora Zorzano toczył się w Madrycie w latach 1948-1961. Zebrano zeznania 71 świadków, wśród nich św. Josemaríi Escrivy. Następnie, zgodnie z dyspozycjami papieży bł. Pawła VI i św. Jana Pawła II, zmieniono procedowanie spraw kanonizacyjnych. Dlatego między w latach 1993-1994 rozpoczęto proces dodatkowy. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała ważność obu procesów (informacyjnego i dodatkowego) w 1994 r.

W dniu 25 marca 2006 r. zaprezentowano tej Kongregacji Positio o życiu i cnotach Sługi Bożego. 17 listopada 2015 r. zebranie nadzwyczajne teologów Kongregacji ds. Świętych udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie o heroiczność cnót Izydora Zorzano. Dnia 13 grudnia 2016 r. kongregacja zwyczajna kardynałów i biskupów wydała takie samo oświadczenie.

W środę 21 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął od kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Świętych, szczegółową relację etapów procesu, potwierdził decyzję Kongregacji i zatwierdził publikację dekretu ogłaszającego Izydora Zorzano Czcigodnym Sługą Bożym.