Modlitwa do Isidoro

Modlitwa do użytku prywatnego.

Opus Dei - Modlitwa do Isidoro

Sługa Boży

Isidoro Zorzano

MODLITWA

Boże Wszechmogący, który napełniłeś swego Sługę Izydora obfitymi skarbami łaski w wypełnianiu obowiązków zawodowych pośród świata, spraw, żebym ja także potrafił uświecać swoją codzienną pracę i nieść światło Chrystusa przyjaciołom i kolegom. Racz uczcić swego Sługę i za jego wstawiennictwem użycz mi łaski, o którą Cię proszę... (Wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, że nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.