Modlitwa do Toniego Zweifela

Modlitwa do prywatnego odmawiania.

O Boże, Ojcze Miłości, który powierzasz człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał i w ten sposób uwielbiał Ciebie: Ty udzieliłeś Twojemu słudze Toniemu łaski wykonywania pracy na wysokim poziomie zawodowym oraz nadawania jej ducha chrześcijańskiej miłości.

Proszę, pomóż również mi wykonywać pracę tak, aby służyła Twojej Chwale i spraw, aby mój przykład prowadził wielu ludzi do odkrycia godności i Bożego sensu ich codziennych działań.

Racz uczcić Twego sługę Toniego i wysłuchać za jego wstawiennictwem mojej prośby... Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


Obrazka w PDF