Biografia Toniego Zweifela

„Gdyby nie ta białaczka, byłbym najzdrowszym człowiekiem w Zury­chu" - żartował Toni Zweifel z choro­by, która miała zakończyć się jego śmiercią.

Opus Dei - Biografia Toniego ZweifelaToni Zweifel

Ten szwajcarski inżynier wzbudzał podziw otoczenia swoją pracowitością (nawet przerwy między sesjami chemioterapii wykorzystywał na intensywną pracę zawodową) i wielkim poczuciem humoru. Gdy w wyniku leczenia kompletnie wyły­siał, zaczął używać peruki, i z tego potrafił się śmiać, mówiąc, że po po­wrocie do domu wiesza ją, tak jakby to był kapelusz.

Toni Zweifel urodził się 15 lutego 1938 r. w Weronie (Włochy). Studio­wał na Politechnice w Zurychu (Szwaj­caria). W 1962 r. ukończył studia z dyplomem inżyniera i w tym samym roku poprosił o przyjęcie do Opus Dei. Po krótkim okresie pracy w przedsię­biorstwie prywatnym został pracowni­kiem naukowym w instytucie Termo­dynamiki na Politechnice w Zurychu. Opatentował w tym czasie kilka wy­nalazków, m.in. silnik elektryczny do samochodów. Technika była jego pa­sją. Gdy w czasie choroby jeden z przyjaciół zaproponował mu lekturę dla odpoczynku, Toni poprosił go o przyniesienie instrukcji obsługi samochodu, który ten właśnie zakupił.

W 1972 r. założył Fundację Limmat, wspierającą projekty społeczne i formacyjne w krajach rozwijających się. Celem Fundacji było dostarczanie środków na programy edukacyjne, służące przede wszystkim promocji rodziny. Do chwili śmierci Toniego Fundacja wsparta kilkaset projektów zrealizowanych w trzydziestu krajach na czterech kontynentach. Toni Zweifel zmarł w Zurychu 24 listopada 1989 r. Jego proces beatyfikacyjny rozpo­częto 22 lutego 2001 r.