Modlitwa do Ernesto Cofino

Do prywatnego odmawiania.

Boże Ojcze, od którego pochodzi wszelkie dobro, Ty napełniłeś łaską Twojego syna Ernesto, lekarza, aby wiernie służył życiu, które w Tobie się zaczyna i do Ciebie jedynie należy; spraw, abym ja także potrafił szanować dar życia i ukazywać jego piękno oraz hojnie wypełniał moje codzienne obowiązki, z miłości do Jezusa Chrystusa i bliźnich. Racz uczcić Twego sługę Ernesto i za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę... (wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, ze nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.

Obrazek Ernesto Cofiño PDF (mikroslkop)

Obrazek Ernesto Cofiño PDF (tablica)