Książka o Izydorze Zorzano po polsku

Książka opisująca życie i powołanie pierwszego członka Opus Dei

José Miguel Pero-Sanz, Izydor Zorzano 1902-1943, tłum. Katarzyna Radzikowska, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2006.