Izydor Zorzano został ogłoszony Czcigodnym Sługą Bożym

Wczoraj po południu Ojciec Święty Franciszek zatwierdził publikację dekretów Kongregacji ds. Świętych dotyczących ośmiu procesów kanonizacyjnych. Jednym z nich jest dekret o heroiczności cnót Izydora Zorzano (1902-1943), inżyniera, który przystąpił do Opus Dei w 1930 r.

Opus Dei - Izydor Zorzano został ogłoszony Czcigodnym Sługą Bożym Izydor Zorzano Ledesma (1902-1943)

Na wiadomość o oświadczeniu Stolicy Apostolskiej, prałat Fernando Ocáriz, który od śmierci biskupa-prałata Javiera Echevarríi stoi na czele Prałatury Opus Dei jako Wikariusz pomocniczy i generalny, powiedział: «Jest to moment szczególnej radości i wdzięczności wobec Ojca Świętego Franciszka, gdy w prałaturze Opus Dei przeżywamy jeszcze ból po stracie naszego ukochanego Prałata».

Powiedział także: «Izydor Zorzano był przykładem pracowitości i ducha służby w pracy zawodowej, poczucia sprawiedliwości społecznej - która przejawiała się w trosce i szacunku wobec swoich kolegów – miłości do Eucharystii, ogromnej wiary w Boga i wrażliwości wobec osób potrzebujących. Łączę się z wszystkimi wiernymi i przyjaciółmi Prałatury oraz z wieloma czcicielami Izydora, prosząc Boga, aby jego przykład służył nam do wzrastania w tych tak ważnych aspektach życia chrześcijanina, abyśmy umieli być dobrymi dziećmi Kościoła».

Postulator w procesie Izydora, ks. José Luis Gutiérrez, w udzielonym wywiadzie podkreślił lojalność Izydora, przedstawiając go jako wzór dla pracowników. Wskazuje także, że sława świętości Izydora jest bardzo rozpowszechniona - dotarło do niego ponad 5.000 opisów łask przypisywanych jego wstawiennictwu – i zachęca do wykorzystania tego nowego etapu w drodze do jego beatyfikacji, do proszenia Boga o łaski i cuda za pośrednictwem Izydora.

Zarys biografii

Film: życie Izydora Zorzano

Urodził się 13 września 1902 r. w Buenos Aires w Argentynie. Po powrocie do Hiszpanii jego rodzice osiedli w Logroño, gdzie Izydor uczył się i zdał maturę. Następnie studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Madrycie, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Pracował w Zarządzie Andaluzyjskich Warsztatów Kolejowych oraz w innych przedsiębiorstwach kolejowych w Maladze i Madrycie.

Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r. z narażeniem życia utrzymywał kontakt między ukrywającym się Założycielem Opus Dei a innymi członkami i sympatykami Dzieła. Dzięki paszportowi argentyńskiemu mógł poruszać się po Madrycie i przenosić pisma ks. Josemarii oraz informować go o tym, co dzieje się z bliskimi mu osobami. Izydor Zorzano był też pierwszym administratorem Opus Dei. Był odpowiedzialny za urządzenie ośrodków formacyjnych Dzieła, co czynił z niesłychaną skutecznością. Pod koniec 1941 r. okazało się, że jest ciężko chory. Gdy umierał, mówił, że również w niebie będzie administratorem i dobrze wszystko przygotuje na przybycie następnych osób. Zmarł 15 lipca 1943 r. Po jego śmierci okazało się, że potrzeba trzech osób, aby go zastąpić w pracy, z którą on radził sobie samodzielnie.

Przebieg procesu kanonizacyjnego

Proces informacyjny w sprawie Izydora Zorzano toczył się w Madrycie w latach 1948 – 1961. Zebrano zeznania 71 świadków, wśród nich św. Josemaríi Escrivy. Następnie, zgodnie z dyspozycjami papieży bł. Pawła VI i św. Jana Pawła II, zmieniono procedowanie spraw kanonizacyjnych. Dlatego w latach 1993 - 1994 rozpoczęto proces dodatkowy. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała ważność obu procesów (informacyjnego i dodatkowego) w 1994 r.

W dniu 25 marca 2006 r. zaprezentowano tej Kongregacji Positio o życiu i cnotach sługi Bożego. 17 listopada 2015 r. zebranie nadzwyczajne teologów Kongregacji ds. Świętych udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie o heroiczność cnót Izydora Zorzano. Dnia 13 grudnia 2016 r. kongregacja zwyczajna kardynałów i biskupów wydała takie samo oświadczenie.

W środę 21 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął od kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji ds. Świętych, szczegółową relację etapów procesu, potwierdził decyzję Kongregacji i zatwierdził publikację dekretu ogłaszającego Izydora Zorzano Czcigodnym Sługą Bożym.

Wywiad z Postulatorem w j. hiszpańskim

Dla prasy: angielski,hiszpański

Jedność życia Izydora Referat Jose Miguela Pero-Sanza na temat Izydora Zorzano na XVI Europejskim Kongresie Kolejarzy i Pocztowców, który odbył się w dniach 4 - 8 maja 2007 roku w Lourdes (Francja).