FILM z Don Alvaro: Spowiedź

Moje dzieci, proszę was na miłość Boga, żebyście uprawiali dużo apostolstwa spowiedzi. Wy sami również się spowiadajcie i prowadźcie do spowiedzi wiele osób.