FILM z Don Alvaro: Chrzest i spowiedź

Chrzest! Jakiż cudowny Sakrament! Dusza jest oczyszczona z wszelkich grzechów, (...) i wchodzi w nas Duch Święty, obejmuje nad nami panowanie.