Aantal artikelen: 6

Paus Franciscus roept op tot dag van vasten voor vrede in Oekraïne

Uiting gevend aan zijn grote bezorgdheid over de verslechterende situatie in Oekraïne, heeft paus Franciscus gevraagd dat 2 maart aanstaande, Aswoensdag, een dag van gebed en vasten zou zijn voor de vrede in Oekraïne.

Van de paus en de Kerk

Bericht van de prelaat: verenigd in gebed en vasten voor de vrede

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus tot gebed en vasten voor de vrede.

Pastorale brieven en berichten

Video van de paus: De bevordering van de vrede in de wereld

In deze video doet paus Franciscus een oproep tot verzoening en broederschap tussen alle gelovigen en tussen alle mensen van goede wil.

Van de paus en de Kerk

Video van de Paus: In dienst van de vrede

Paus Franciscus vraagt ons deze maand te bidden voor vrede, "zodat de taal van het hart en van de dialoog altijd de overhand heeft over de taal van wapens."

Van de paus en de Kerk

Algemene gebedsintentie paus Franciscus voor januari 2016

Paus Franciscus heeft alle katholieken gevraagd om in januari voor zijn intentie te bidden: “Dat een oprechte dialoog tussen mannen en vrouwen uit verschillende religies moge leiden tot de vruchten van vrede en gerechtigheid.”

Van de paus en de Kerk

Een wereld die hunkert naar vrede

Toen mgr. Escrivá de mens en de maatschappij van de twintigste eeuw in ogenschouw nam, zei hij wel dat “deze wereldcrises evenzovele vragen naar heiligen zijn”. Wat kunt u hierover zeggen? Blijven deze woorden geldig voor de mens en maatschappij van de eenentwintigste eeuw?

Prelaat van het Opus Dei