Aantal artikelen: 153

Brief van de prelaat (november 2009)

Het priesterjaar helpt ons herinneren dat alle christenen met hun eigen leven Jezus Christus dichterbij hun medemens moeten brengen. Dat vormt het centrale onderwerp van deze astorale brief van de prelaat van het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten

God, Vader van oneindige barmhartigheid

De prelaat van het Opus Dei reflecteert over het goddelijk kindschap.

Geestelijke teksten

“Neem uw toevlucht tot de heilige Jozefmaria in al uw noden”

Homilie van mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, op 26 juni 2003 in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria te Rome.

Nieuws