Aantal artikelen: 2

Angelus, uitnodiging tot het Jaar van Gebed

Op 21 januari 2024, aan het einde van het Angelus, riep paus Franciscus het Jaar van Gebed uit ter voorbereiding op het Jubileum van 2025.

Van de paus en de Kerk

De wereld omarmen door gebed: Psalm 2

De beschouwing van het goddelijk kindschap - een kinderlijke aanvaarding waaraan Christus elke gedoopte door genade heeft laten deelnemen - is de basis van de gehele spiritualiteit van het Opus Dei. Enkele overdenkingen over Psalm 2, waarvan de heilige Jozefmaria wilde dat de gelovigen van Opus Dei deze elke dinsdag zouden lezen en mediteren om deze geest van kindschap te bevorderen.

Geestelijke teksten