Aantal artikelen: 12

"De komst van de Heilige Geest"

Drie heel belangrijke punten om de zielen tot de Heer te brengen: dat je jezelf vergeet en alleen maar aan de eer van je Vader, God, denkt; dat je als een kind je eigen wil neerlegt bij de Wil van de Hemel, zoals Jezus je heeft geleerd; dat je gehoorzaam het licht van de Heilige Geest volgt. (de Voor, 793).

Dagelijkse teksten

Gebed van heilige Jozefmaria tot de heilige Geest

In april 1934 stelde heilige Jozefmaria een gebed op tot de heilige Geest dat hij veelvuldig bad en aan anderen aanbeval.

Bid met de heilige Jozefmaria

Tien dagen om het feest van de Heilige Geest voor te bereiden

Een eenvoudig te downloaden plan van tien dagen voor jongeren om het feest van de Heilige Geest voor te bereiden op: bid een gebed, lees een tekst van de heilige Jozefmaria en ga de missie aan (een doel).

Van het Opus Dei

Voor mij is leven Christus (II): Wegen van contemplatie

De weg van de contemplatie gaan, betekent de Heilige Geest zo laten werken dat Hij in ons het gelaat van Christus weerspiegelt in alle situaties van ons leven.

Geestelijke teksten

Kom heilige Geest

Een voorbereiding op Pinksteren.

Geestelijke teksten

De heilige Geest, Liefde die tot de Liefde brengt

Javier Echevarría, ‘Itinerarios de vida cristiana’, Uitgeverij Planeta, 2001. (Hoofdstuk 3). Tekst over de Derde persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid, de ‘Grote Onbekende’.

Geestelijke teksten

De heilige Geest daalt neer over de apostelen

“Bid met mij om een nieuw Pinksteren dat de wereld opnieuw in brand zet” (De Voor, 213). Teksten van de heilige Jozefmaria over het derde glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Geestelijke teksten

“De Heilige Geest maakt ons gelijkvormig aan Christus”

De Mis duurt zo lang, zeg je. Hieraan voeg ik toe: omdat je liefde zo kort is. (De Weg, 529)

Dagelijkse teksten

“Volgzaamheid aan de Heilige Geest”

Onze Heer verlangt van ons dat wij Hem van dichtbij volgen. Een andere weg is er niet. De Heilige Geest verricht dit werk in elke ziel, ook in de jouwe. Wees dus volgzaam, zodat je geen obstakels opwerpt voor God. (De Smidse, 860)

Dagelijkse teksten

“Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen”

Twijfel er niet aan: het hart is geschapen om lief te hebben. Daarom moeten we alles beminnen met de liefde van onze Heer Jezus Christus. Anders neemt ons lege hart wraak en vult het zich met de meest verwerpelijke laagheden. (De Voor, 800)

Dagelijkse teksten