Aantal artikelen: 5

Maria wordt in de hemel gekroond

Op 22 augustus is de liturgische viering van Maria als Koningin. Hier volgen enkele teksten van de stichter van het Opus Dei over het vijfde glorievolle geheim van de rozenkrans.

Geestelijke teksten

Maria wordt in de hemel opgenomen

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. “Denk maar aan de heilige Maagd, vol van genade, Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon en Bruid van God de Heilige Geest: in haar Hart is ruimte voor de hele mensheid, zonder onderscheid of discriminatie. – Iedereen is haar zoon of haar dochter” (H. Jozefmaria, De Voor, 801).

Geestelijke teksten

De heilige Geest daalt neer over de apostelen

“Bid met mij om een nieuw Pinksteren dat de wereld opnieuw in brand zet” (De Voor, 213). Teksten van de heilige Jozefmaria over het derde glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Geestelijke teksten

Jezus stijgt op ten hemel

“Het rozenkransgebed heeft altijd dit bewustzijn (dat Jezus is verrezen) onder woorden gebracht en nodigde de gelovige uit om voorbij te gaan aan het duister van de Passie en op te zien naar de glorie van Christus in de Verrijzenis en de Hemelvaart” (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 23). Teksten van de heilige Jozefmaria over het tweede glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten hemel.

Geestelijke teksten

Jezus verrijst uit de doden

“De beschouwing van Christus’ gelaat mag niet halt houden bij het beeld van de gekruisigde. Hij is de Verrezene!” (Johannes Paulus II, "Rosarium Virginis Mariae", 23). Teksten van de heilige Jozefmaria over het eerste glorievolle geheim.

Geestelijke teksten