Aantal artikelen: 1

De anderen zijn de onzen (I)

De vriendschap en de beminnelijkheid vormen de vruchtbare bodem voor de broederlijke vermaning. God bedient zich van onze relaties met andere mensen om het beste uit ons te halen

Geestelijke teksten