Aantal artikelen: 21

“Honger en dorst naar Hem en zijn onderricht”

Zonder innerlijk leven en zonder geestelijke vorming, is echt apostolaat niet mogelijk en levert het werk geen vruchten op. Het is de vraag of het enig nut heeft en of het niet alleen maar uiterlijke schijn is. Onze verantwoordelijkheid als kinderen van God is dan ook heel groot! Wij moeten blijven hongeren en dorsten naar Hem en naar wat Hij ons leert. (De Smidse, 892)

Dagelijkse teksten

"Dragers van God in alle milieus"

Als je de Heer ontvangen hebt en zijn Liefde geniet, beloof Hem dan dat je je zult inzetten om, waar nodig, je leven een andere koers te geven, om Hem zo naar een heleboel mensen te brengen die Hem niet kennen, geen idealen hebben en helaas afgestompt door het leven gaan. (De Smidse, 939)

Dagelijkse teksten

“Maak haast met kerstenen van de maatschappij”

Wat de Meester verlangt is dat jij - midden in de wereld waarin we leven en bij alles wat de mensen ondernemen - zout en licht bent. Licht dat het verstand en het hart van allen verlicht. Zout dat smaak geeft aan het leven en het beschermt tegen bederf. Maar als het je aan apostolische ijver ontbreekt, zul je zonder kracht en zonder nut zijn. Je zult de anderen teleurstellen en je leven zal zijn doel voorbijschieten. (De Smidse, 22)

Dagelijkse teksten

“Je moet een echte vriend van je vrienden worden”

Het is niet genoeg goed te zijn, je moet het ook laten blijken. Wat zou je vinden van een rozestruik die alleen maar dorens geeft? (De Voor, 735)

Dagelijkse teksten

“De grootste revolutie aller tijden”

Als wij christenen echt volgens ons geloof zouden leven, zou dat de grootste revolutie aller tijden veroorzaken - De effectiviteit van de medeverlossing hangt ook af van ieder van ons. - Denk erover na. (De Voor, 945)

Dagelijkse teksten

“Heer, zoveel zielen die nog zo ver van U zijn”

Ik zie uw Kruis, Jezus, en ben gelukkig met uw genade, want de Heilige Geest is ons geschonken als beloning voor uw Calvarië... En elke dag geeft U zich aan mij, vol liefde - dwaas van liefde! - in de heilige Hostie...

Dagelijkse teksten

“Als het je aan apostolische ijver ontbreekt, zul je zonder kracht zijn”

Wat de Meester verlangt is dat jij - midden in de wereld waarin we leven en bij alles wat de mensen ondernemen - zout en licht bent. Licht dat het verstand en het hart van allen verlicht. Zout dat smaak geeft aan het leven en het beschermt tegen bederf. Maar als het je aan apostolische ijver ontbreekt, zul je zonder kracht en zonder nut zijn. Je zult de anderen teleurstellen en je leven zal zijn doel voorbijschieten. (De Smidse, 22)

Dagelijkse teksten

“Het is je plicht het voorbeeld te geven”

Je hebt innerlijk leven en leerstellige vorming nodig. Stel hoge eisen aan jezelf! Jij - christen - moet het zout der aarde zijn, het licht der wereld, want het is je plicht met een heilige durf het voorbeeld te geven.

Dagelijkse teksten

“Je zult op zoek moeten gaan naar zielen”

Christus heeft hoge verwachtingen van je werk. Maar je zult op zoek moeten gaan naar zielen, zoals de goede Herder achter het honderdste schaap aanging: zonder te wachten tot je geroepen wordt. Maak verder gebruik van je vrienden om goed aan anderen te doen: niemand mag zich op zijn gemak voelen - zeg dat tegen ieder van je vrienden - als hij weliswaar zelf vervuld is van zijn geestelijk leven, maar niet overloopt van apostolische ijver. (De Voor, 223)

Dagelijkse teksten

“Hoe wil je dat ze naar je luisteren?”

Je loopt het grote risico dat je je ermee tevreden stelt als een - braaf kind - te leven - of te denken dat je zo moet leven, dat in een ordelijk huis woont, geen problemen heeft en alleen maar geluk kent. Dat is een karikatuur van het gezinsleven van Nazareth: juist omdat Hij geluk en orde kwam brengen, trok Christus erop uit om die rijkdommen te verbreiden onder de mannen en vrouwen van alle tijden. (De Voor, 952)

Dagelijkse teksten