Nieuwsbrief

Paus - Prelaat - Getuigenissen

Play

Paus: bidden voor de verantwoordelijkheden in de financiële wereld

In de intentie van deze maand mei, vraagt ​​de heilige vader dat "financiën instrumenten mogen zijn van dienstbaarheid, instrumenten om mensen te dienen en voor het gemeenschappelijke huis te zorgen" en hij bidt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de financiële wereld de meest behoeftigen beschermen.

Zorg dragen voor de wereld

Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, schreef ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid in de Spaanse krant La Razón: "Ook met ons werk en onze dienstbaarheid kunnen we de zorg van God voor elke aanwezige persoon vorm geven.​"