Genezen van kanker op voorspraak van Guadalupe

Nadat Antonio Jesús Sedano uit Madrid hoorde van zijn kwaadaardige aandoening en zijn ophanden zijnde operatie, riep hij in gebed de voorspraak in van Guadalupe Ortiz de Landázuri: zijn tumor verdween. Antonio was op een wonderbaarlijke manier genezen.

In de zomer van 2002 kreeg Antonio Jesús Sedano Madrid, 76 jaar en sinds 1991 weduwnaar, in de binnenhoek van zijn rechteroog een huidaandoening – een soort puistje – die een branderig gevoel gaf en soms pijn deed. Het wondje verdween niet en het viel zijn drie kinderen en sommige vrienden op. Maar hij deed er niets aan.

Omdat hij kort daarvóór moeilijkheden met zien had gekregen, had hij een afspraak gemaakt in een ziekenhuis in Barcelona voor een oogheelkundig onderzoek in verband met een mogelijke staaroperatie. Tijdens dat consult, op 2 augustus, liet hij de oogarts gelijk het huidwondje bij zijn oog zien. De arts verwees hem direct naar een andere kliniek in Barcelona voor een onderzoek, omdat ze vermoedde dat het om een tumor ging.

Op 30 oktober kreeg hij van het hoofd van de oogheelkunde de uitslag dat het met zekerheid ging om een basaalcelcarcinoom, bekend als ulcus rodens. Dit is een van de meest voorkomende kwaadaardige huidtumoren, die gewoonlijk optreedt bij ouderen en vaak aan het hoofd en in de nek. Het ontwikkelt zich progressief en verwoest plaatselijk het huidweefsel. Meestal wordt het chirurgisch weggehaald en in de meeste gevallen geneest de patiënt.

In het geval van Antonio was de tumor – in de grootte van een ooglens – ernstiger dan gewoonlijk, want omdat hij vlak bij het oog zat, kon hij gemakkelijk uitzaaien in weefsels daaromheen. De arts zei Antonio dat zijn letsel chirurgisch verwijderd moest worden en hij verwees hem naar de plastisch chirurg. Toen de arts zeker was van de diagnose en de noodzaak van een directe medische behandeling, stelde de arts hem op de hoogte van het soort tumor waaraan hij volgens hem leed. De volgende dag werd Antonio door een plastisch chirurg onderzocht die de gestelde diagnose bevestigde: het was een basaalcelcarcinoom. Om geen tijd te verliezen wilde hij snel opereren om de tumor te kunnen verwijderen. Hij legde de patiënt uit dat het zonder twijfel een kwaadaardige tumor was, maar dat hij de kans op uitzaaien kon verkleinen als de tumor zo spoedig mogelijk door chirurgisch ingrijpen zou worden verwijderd.

Gebed om genezing op voorspraak van Guadalupe

Antonio werd door de diagnose dat het kanker was heel bezorgd, en dat bleef niet onopgemerkt bij de mensen in zijn omgeving. Terwijl hij op de operatie wachtte, werd hij steeds banger aangezien de tumor duidelijk erger werd: het begon te zweren en te bloeden.

In de kapel van de Allerheiligste Maagd van Bonaigua, waar Antonio vaak naar de Mis ging, vond hij een bidprentje voor de privé-devotie tot de Dienares van God Guadalupe Ortiz de Landázuri en een beschrijving van haar leven. Hij vatte onmiddellijk een persoonlijke en geestelijke sympathie voor haar op, waardoor hij haar met volharding om zijn genezing begon te vragen. Datzelfde deden zijn kinderen en andere familieleden, aan wie Antonio verscheidene bidprentjes uitdeelde.

“Jij kunt het doen, maak dat ik niet geopereerd hoef te worden. Dat is een kleinigheid voor jou”.

Voordat hij wist wanneer hij geopereerd zou worden was hij moedeloos en bang – ook door andere complicaties wat betreft zijn gezondheid – en toen hij de datum van de ingreep wist werd hij nog banger. In een nacht toen hij zich heel zenuwachtig voelde, nam hij het prentje van Guadalupe en bad met veel geloof spontaan tot haar: “Jij kunt het doen, maak dat ik niet geopereerd hoef te worden. Dat is een kleinigheid voor jou”.

Gebed voor voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri

Genezen

Toen hij in de spiegel keek, ontdekte hij dat de tumor was verdwenen. Hij kon het niet geloven.

Nadat hij Guadalupe had aangeroepen, werd hij rustig, sliep zonder onderbrekingen en de volgende ochtend werd hij rustig en uitgerust wakker. Toen hij in de spiegel keek, ontdekte hij dat de tumor was verdwenen. Hij kon het niet geloven. Hij dacht dat die dingen bij andere mensen gebeurden, maar niet bij hem. Zijn gemoedstoestand veranderde totaal en die ochtend maakte hij zelfs een grap toen hij een dochter het nieuws gaf. Deze was stomverbaasd. Hetzelfde gebeurde met een andere dochter toen ze vaststelde dat de tumor van de ene op de andere dag was verdwenen zonder ook maar een spoortje achter te laten. Antonio belde ook zijn zoon om hem het nieuws te vertellen en zo ook zijn vrienden. Bovendien nam hij contact op met de secretaresse van de plastisch chirurg om de ingreep te annuleren, omdat er niets meer was om te opereren.

Toen de plastisch chirurg de patiënt onderzocht, stelde hij vast dat de kanker om onbekende oorzaken helemaal was verdwenen. Zijn eerste indruk was er een van schrik en ontsteltenis. De eerste vraag aan Antonio was: “Waar hebben ze u geopereerd?” Daarna vertelde deze hem de details van zijn genezing en de voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri. De genezing van de ene op de andere dag was onverklaarbaar. In de medische geschiedenis van dat feit staat geschreven: “Het letsel is verdwenen na gebed tot de Dienares van God Guadalupe Ortiz de Landázuri”. Bij achtereenvolgende onderzoeken is de genezing bevestigd.

Antonio Jesús Sedano Madrid is 12 jaar later, in 2014, overleden aan een hartkwaal. Hij is 88 jaar geworden. De huidkanker waarvan hij op voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri was genezen is nooit meer teruggekomen.

Antonio Jesús Sedano Madrid is 12 jaar later, in 2014, overleden aan een hartkwaal.

Zalig- en heiligverklaringsproces

Omdat de genezing een buitengewoon feit leek te zijn, gaf de aartsbisschop van Barcelona, volgens de voor deze gevallen voorziene aanwijzingen, op 18 mei 2007 opdracht tot een kerkrechtelijk proces over het wonder en benoemde een diocesaan tribunaal voor het onderzoek. Het proces vond plaats van 25 mei 2007 tot 17 januari 2008. Op 24 oktober 2008 verklaarde de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen genoemd diocesaan proces rechtsgeldig.

De deskundigen van de congregatie verklaarden dat de feiten vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien niet te verklaren zijn.

Op 5 oktober 2017 onderzocht het college van artsen van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen het geval. De artsen legden bij de bestudering de nadruk op de meest relevante aspecten van de genezing: het adequate diagnostische proces van het letsel, dat door medische specialisten is bevestigd, en in het bijzonder de genezing ervan in een paar uur tijd zonder een enkele behandeling. De deskundigen van die congregatie verklaarden dat de feiten vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien niet te verklaren zijn.

Vervolgens is de zaak onderworpen aan het onderzoek van theologen die de Congregatie adviseren. In de zitting van 1 maart 2018 verklaarden deze de relatie tussen de wonderbare genezing van Antonio en de voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri zonder enig redelijke twijfel bewezen.

Tot slot hebben in de gewone zitting van 5 juni 2018 de kardinalen en bisschoppen die lid zijn van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen geoordeeld, dat onweerlegbaar bewezen is dat de zaak als een wonder moet worden beschouwd.

Op 8 juni 2018 heeft paus Franciscus van kardinaal Angelo Amato, prefect van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, een verslag van al het bovenstaande ontvangen en verklaard dat de bewijzen van het wonder dat door God op voorspraak van de eerbiedwaardige Dienares van God Guadalupe Ortiz de Landázuri is gedaan vaststaan. Hiermee is de weg vrij voor de zaligverklaring van Guadalupe.