“Wees veeleer als het oude steenblok”

Verlang niet te zijn als die vergulde windwijzer bovenop een groot gebouw: hij mag nóg zo glanzen en nóg zo hoog staan, voor de stevigheid van het gebouw is hij van geen betekenis. - Wees veeleer als het oude steenblok, verborgen in de fundering, onder de grond, waar niemand je ziet: dan zal dank zij jou het huis niet instorten. (De Weg, 590)

Sta mij toe je te herinneren aan enkele van de duidelijke tekenen van een gebrek aan nederigheid:
- denken dat wat jij doet of zegt beter is dan wat anderen doen of zeggen;
- altijd je zin willen doordrijven;
- discussiëren zonder dat je gelijk hebt, of als je het wel hebt, koppig of slechtgemanierd doordrammen;

- je mening geven zonder dat erom gevraagd wordt, of zonder dat de liefde dat gebiedt;
- de mening van anderen minachten;
- al je gaven en capaciteiten niet als geleend beschouwen;

- niet inzien dat je alle eer en achting onwaardig bent, met inbegrip van de aarde waar je op loopt en van de dingen die je bezit;
- jezelf in gesprekken als voorbeeld voorhouden;
- slecht over jezelf spreken met de bedoeling dat ze een gunstig oordeel over je krijgen of je tegenspreken;

- je verontschuldigen, als je berispt wordt;
- vernederende gebreken voor je geestelijk leidsman verbergen, opdat hij zijn gunstige mening over jou niet zal verliezen;
- er genoegen in scheppen als je geprezen wordt of blij zijn omdat ze gunstig over je hebben gesproken;

- er pijnlijk door getroffen zijn als anderen meer eer krijgen dan jij;
- weigeren minderwaardige werkzaamheden uit te voeren;
- het bijzonder zijn zoeken of verlangen;

- in een gesprek eigen roem suggereren of hints geven in de richting van je rechtschapenheid, je scherpzinnigheid, je bekwaamheid, je beroepsaanzien;
- je schamen omdat je sommige goederen niet hebt

De Voor, 263

Ontvang berichten per e-mail

email