“Wees een mens van de Eucharistie!”

Wees een mens van de Eucharistie! Als al jouw gedachten en verlangens op het tabernakel gericht zijn, zullen de vruchten van heiligheid en apostolaat overvloedig zijn! (De Smidse, 835)

Jezus wilde in de Eucharistie blijven uit liefde... voor jou.
Hij bleef, hoewel Hij wist hoe de mensen Hem zouden ontvangen... en hoe jij Hem ontvangt.
Hij bleef om voedsel voor jou te zijn, om met je te kunnen spreken wanneer je Hem opzoekt en Hem vertelt wat je bezighoudt. Hij bleef opdat je, door je gebed bij het tabernakel en door de heilige Communie, elke dag meer van Hem gaat houden en bereikt dat veel, heel veel andere mensen dezelfde weg volgen.
De Smidse, 887

Bedank de Heer uit het diepst van je hart als je Hem in de Eucharistie ontvangt, omdat Hij zo goed is om bij jou te komen.
Heb je er wel eens bij stilgestaan dat er eeuwen en eeuwen voorbijgingen tot de Messias kwam? De aartsvaders en de profeten baden met heel het volk van Israël: de aarde heeft dorst, Heer, kom toch!
Hopelijk verlang jij met evenveel liefde naar Hem.
De Smidse, 991

Zorg dat je geloof in de heilige Eucharistie almaar groeit. Het is een niet onder woorden te brengen werkelijkheid die je steeds zal verwonderen! Wij hebben God onder ons. Wij kunnen Hem elke dag ontvangen en als wij willen, kunnen we een heel vertrouwelijk gesprek met Hem voeren, zoals met een vriend, een broer, een vader, zoals je spreekt met de Liefde.
De Smidse, 268

Ontvang berichten per e-mail

email