“De Allerheiligste Drie-eenheid woont in je ziel”

De Allerheiligste Drie-eenheid heeft onze Moeder gekroond. - God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zullen ons rekenschap vragen van ieder zinloos gesproken woord. Nòg een reden voor ons om de heilige Maagd te vragen dat zij ons leert altijd in de tegenwoordigheid van de Heer te spreken. ( De Voor, 926)

De Allerheiligste Drie-eenheid schenkt je zijn genade en verwacht dat je die op een verantwoordelijke manier gebruikt: tegenover zoveel weldaden kun je je geen makkelijk, traag en lui gedrag meer veroorloven - omdat er, afgezien daarvan, zielen op je wachten!
De Voor, 957

God is bij je. De Allerheiligste Drie-eenheid woont in de ziel die in staat van genade is.

Ondanks al je ellende kun je - en moet je - daarom voortdurend in gesprek zijn met de Heer.
De Smidse, 261

Leer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te loven. Leer een bijzondere devotie te hebben tot de Allerheiligste Drie-eenheid: ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest; ik hoop op God de Vader, ik hoop op God de Zoon, ik hoop op God de Heilige Geest; ik houd van God de Vader, ik houd van God de Zoon, ik houd van God de Heilige Geest. Ik geloof in de Allerheiligste Drie-eenheid, ik hoop op de Allerheiligste Drie-eenheid, ik houd van de Allerheiligste Drie-eenheid.

Deze vroomheidsoefening is nodig als een bovennatuurlijke oefening voor de ziel, die vertaald wordt in uitingen van het hart, maar niet altijd wordt omgezet in woorden.
De Smidse, 296

Ontvang berichten per e-mail

email