“Want vrije tijd betekent niet niets doen”

Alle zonden schijnen te wachten op het eerste ogenblik van ledigheid, heb je me gezegd. Niets doen zou op zichzelf al een zonde zijn. - Wie zich inzet om voor Christus te werken, mag zich geen vrij ogenblik toestaan, want vrije tijd betekent niet niets doen, maar zich ontspannen door bezigheden, die minder inspanning vergen. (De Weg, 357)

Je moet een gloeiende kool zijn die overal vuur naar toe brengt. En waar de omgeving niet in brand gestoken kan worden, moet je haar geestelijke temperatuur hoger maken.
Anders verspil je op een hopeloze manier je tijd en daarbij die van de mensen in je omgeving.
De Voor, 194

“Alles is niets. En minder dan niets is, wat gebeurd is en God niet welgevallig is” (H. Teresa van Avila, Het boek van haar leven, 20, 26). Begrijpt u waarom een ziel geen vrede en rust meer geniet, wanneer zij zich afwendt van haar doel, wanneer zij vergeet dat God haar geschapen heeft voor de heiligheid? Dwing uzelf deze bovennatuurlijke visie nooit los te laten, ook niet op momenten van verstrooiing en rust die in ieders leven even noodzakelijk zijn als het werken.
Vrienden van God, 10

Ontvang berichten per e-mail

email