“Maria, dochter van God de Vader”

Wat een laag gedrag, en wat een ontrouw aan de genade! Moeder, toevlucht van de zondaars, bid voor mij, opdat ik het werk van God in mijn hart nooit meer in de weg sta. (De Smidse, 178)

Maria, onze Moeder en onze Hoop: heel dicht bij U zijn wij veilig, ook als alles om ons heen wankelt!
De Smidse, 474

Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!...
Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God de Zoon; Wees gegroet Maria, Bruid van God de Heilige Geest. God alleen is groter dan U!
De Weg, 496

Zeg haar: mijn Moeder - zij is immers jouw Moeder om veel redenen -, moge Uw liefde mij vastbinden aan het Kruis van Uw Zoon; moge mij noch het geloof, noch de moed, noch de durf ontbreken, om de wil van Jezus te volbrengen.
De Weg, 497

Ontvang berichten per e-mail

email