"Jezus wilde uit liefde in de Eucharistie blijven"

Hoe vaak we de Heer bezoeken hangt af van twee factoren: van ons geloof en van ons hart, van het zien van de waarheid en van het liefhebben van de waarheid. (De Voor, 818)

Je hart! Soms wordt er zonder dat je er iets aan kunt doen, een schaduw over geworpen van iets wel zeer menselijks, van een grove, trieste, platvloerse herinnering.
Richt je dan onmiddellijk tot het Tabernakel, in werkelijkheid of in de geest: en je zult naar het licht, de blijdschap en het Leven terugkeren.
De Voor, 817

Ga vaak heel even naar de kapel om Jezus te zeggen: ik ben helemaal van U....
Leg alles wat je hebt aan zijn voeten. Al je ellende!
Op die manier zul je, ondanks alles wat je met je meesleept, nooit de vrede verliezen.
De Smidse, 306

Jezus wilde in de Eucharistie blijven uit liefde... voor jou.
Hij bleef, hoewel Hij wist hoe de mensen Hem zouden ontvangen... en hoe jij Hem ontvangt.

Hij bleef om voedsel voor jou te zijn, om met je te kunnen spreken wanneer je Hem opzoekt en Hem vertelt wat je bezighoudt. Hij bleef opdat je, door je gebed bij het tabernakel en door de heilige Communie, elke dag meer van Hem gaat houden en bereikt dat veel, heel veel andere mensen dezelfde weg volgen.
De Smidse, 887

Ontvang berichten per e-mail

email